Biblioteka

Biblioteka dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół
czynna jest w dniach nauki szkolnej.

Poniedziałek 08.00 – 09.30 12.20-14.50
Wtorek 12.20 – 14.50
Środa 12.20 – 14.50
Czwartek 12.20 – 14.50
Piątek 08.00 – 11.30

nauczyciel bibliotekarz Marek Dymek