Biblioteka

Biblioteka dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół
czynna jest w dniach nauki szkolnej.

Poniedziałek 10.00 – 13.00
Wtorek 10.00 – 13.00
Środa 9.30 – 13.00 i 13.30 – 15.00
Czwartek 10.00 – 13.00
Piątek 12.00 – 13.00

nauczyciel bibliotekarz Marek Dymek