Zespół tworzą następujące szkoły i placówka oświatowa:

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Muszynie;
Technikum w Złockiem z siedzibą w Muszynie;
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Muszynie.

Adres:
ul. Rynek 13
33-370 Muszyna

tel. (18) 471 91 80
fax (18) 471 80 11

sekretariatlomuszyna@poczta.onet.pl

szkola1