Oferta zajęć OPP

Harmonogram zajęć w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Muszynie 
obowiązujący od dnia 01.09.2019

Dział
Sekcje
Dni tygodnia – godziny zajęć
Instruktorzy
prowadzący
zajęcia
Poniedz. Wtorek Środa Czwartek Piątek
M
O
D
E
L
A
R
S
T
W
O
Modelarstwo zdalnie sterowane  15.45–17.30  KM Orion mgr inż. B. Tokarczyk
Modelarstwo redukcyjne  17.40-19.15 mgr inż. B. Tokarczyk
Modelarstwo lotnicze 15.30–17.00 mgr A. Bartusiak
Modelarstwo lotniczo – kosmiczne 17.10–19.00 mgr A. Bartusiak
P
L
A
S
T
Y
K
A
Malarstwo 16.00–17.30 mgr K. Tomasiak
Techniki różne 17.40–19.10 mgr K. Tomasiak
Zajęcia artystyczne Kultura brytyjska *  14.20-15.05 mgr A. Peregrym
Muzyka i rytmika 15.10-15.55 mgr A. Stoińska
Zajęcia rozwijające Zajęcia rozwijające z biologii 15.10-16.10 15.10-16.10 14.45-15.45 mg M. Zielińska

* – zajęcia odbywają się w budynku szkoły – Muszyna, ul Rynek 13