Oferta zajęć OPP

Harmonogram zajęć w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Muszynie 
obowiązujący od dnia 01.09.2017

Dział
Sekcje
Dni tygodnia – godziny zajęć
Instruktorzy
prowadzący
zajęcia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
M
O
D
E
L
A
R
S
T
W
O
Modelarstwo lotnicze 16.00–17.30  KM Orion mgr inż. B. Tokarczyk
Modelarstwo zdalnie sterowane  16.00-18.30 mgr inż. B. Tokarczyk
Modelarstwo lotniczo – kosmiczne 16.00–18.00 mgr A. Bartusiak
Modelarstwo redukcyjne 16.00–18.00 mgr A. Bartusiak
P
L
A
S
T
Y
K
A
Malarstwo 15.45–18.00 mgr K. Tomasiak
Technikiróżne 15.45–18.00 mgr K. Tomasiak
Zajęcia artystyczne Zajęcia artystyczne  *  13.30-16.30 mgr M. Dymek

* – zajęcia odbywają się w budynku szkoły – Muszyna, ul Rynek 13