Oferta zajęć OPP

Harmonogram zajęć w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Muszynie 
obowiązujący od dnia 01.09.201

Dział
Sekcje
Dni tygodnia – godziny zajęć
Instruktorzy
prowadzący
zajęcia
Poniedz. Wtorek Środa Czwartek Piątek
M
O
D
E
L
A
R
S
T
W
O
Modelarstwo lotnicze  16.00–17.30  KM Orion mgr inż. B. Tokarczyk
Modelarstwo kosmiczne  17.30-19.00 mgr inż. B. Tokarczyk
Modelarstwo lotniczo – kosmiczne 15.30–17.00 mgr A. Bartusiak
Modelarstwo redukcyjne 17.00–18.30 mgr A. Bartusiak
Techniki różne 16.00 – 18.30 mgr P. Rutka
P
L
A
S
T
Y
K
A
Malarstwo 16.00–17.30 mgr K. Tomasiak
Techniki różne 17.30–19.00 mgr K. Tomasiak
Zajęcia artystyczne Zajęcia artystyczne  *  13.30-15.20 mgr M. Dymek
Zajęcia rozwijające Kultura brytyjska * 13.30 – 14.15 13.30 – 14.15 mgr A. Peregrym

* – zajęcia odbywają się w budynku szkoły – Muszyna, ul Rynek 13