Oferta zajęć OPP

Harmonogram zajęć w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Muszynie 
obowiązujący od dnia 01.09.2023

Dział
Sekcje
Dni tygodnia – godziny zajęć
Instruktorzy
prowadzący
zajęcia
Poniedz. Wtorek Środa Czwartek Piątek
M
O
D
E
L
A
R
S
T
W
O
Modelarstwo zdalnie sterowane  16.00–17.30  KM Orion mgr inż. B. Tokarczyk
Modelarstwo redukcyjne  16.00-17.30 mgr inż. B. Tokarczyk
Modelarstwo lotnicze  16.00–18.00 mgr A. Bartusiak
Modelarstwo lotniczo – kosmiczne 16.00–18.00 mgr A. Bartusiak
R
O
B
O
T
Y
K
A
Robotyka 1 16.00–18.00 mgr M. Zielińska
Robotyka 2  16.00–18.00 mgr M. Zielińska
Gry logiczne Szachy 16.30-19.00 mgr M. Dymek
Gry logiczne  16.00-18.30 mgr M. Dymek

* – zajęcia odbywają się w budynku szkoły – Muszyna, ul Rynek 13