Nauczyciele

mgr inż. Bartłomiej Tokarczyk~ dyrektor

mgr Małgorzata Zielińska
mgr Marek Dymek
mgr Adam Bartusiak