Historia OPP

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Muszynie zostało powołane do działalności z dniem 2 stycznia 1979 roku przez ówczesnego Gminnego Dyrektora Szkół Miasta i Gminy Muszyna mgr Stanisława Konstantego. Na dyrektora Ogniska został powołany mgr Stanisław Zygadło, pełniący tę funkcję do chwili obecnej. Decyzją Naczelnika Miasta i Gminy Muszyna mgr inż. Janusza Ruchałowskiego z dnia 16 stycznia 1980 roku Ognisko otrzymało swój lokal przy ulicy Piłsudskiego 85 w Muszynie. Był to bliźniaczy, parterowy dom dwurodzinny, który trzeba było wyremontować i zaadoptować na potrzeby OPP. Jak podaje czterotomowa Kronika Ogniska, już 7 lutego 1980 roku przystąpiono do prac adaptacyjno-remontowych, głównie systemem gospodarczym. Otwarcie placówki połączone było z podsumowaniem Ogólnopolskiego Konkursu Modelarskiego pn. „Mój przyjaciel Kosmos”. Otwarte Ognisko posiadało 4 pracownie specjalistyczne do zajęć z młodzieżą:

  • pracownię modelarstwa lotniczo – kosmicznego
  • pracownię plastyczną
  • pracownię fotograficzną
  • pracownię muzyczną
  • salę ekspozycyjną

W 1983 roku Ognisko było współorganizatorem Mistrzostw Świata w Modelarstwie Kosmicznym i na tę okoliczność zaadoptowany został strych budynku Ogniska na galerię.

W galerii eksponowane są na bieżąco pokonkursowe wystawy plastyczne, fotograficzne, prac technicznych i różnych dziedzin modelarstwa.

W 1989 roku, głównie z inicjatywy instruktora mgr Marka Dymka wkroczyła do ogniska komputeryzacja. Utworzona pracownia komputerowa wyposażona początkowo w dostępne ówcześnie mikrokomputery typu „Atari”, „Comodore”, „Amiga” systematycznie jest doposażana i unowocześniana. Wzbogaca się w profesjonalny sprzęt komputerowy, łącznie z połączeniem internetowym.

Organem prowadzącym Ognisko od początku powstania do dnia 31 grudnia 1996 roku było Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, od dnia 1 stycznia 1997 roku do dnia 31 grudnia 1998 roku Sądecka Miejska Strefa Usług Publicznych, a od 1 stycznia 1999 roku do nadal Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.