Oferta edukacyjna 2019/2020

Oferta edukacyjna 2019/2020
Powiatowego Zespołu Szkól w Muszynie
skierowana do uczniów
klas III oddziałów gimnazjalnych
– nauka w 3-letnim liceum
i klas VIII szkoły podstawowej
– nauka w 4-letnim liceum

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. JANA KOCHANOWSKIEGO w Muszynie

Gwarantuje:

 • bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomach podstawowych i rozszerzonych,
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, czynnych egzaminatorów OKE
 • przyjazną atmosferę,
 • zindywidualizowane podejście do ucznia.

Tradycje szkoły:

 • stypendia Almanachu Muszyny dla uczniów i absolwentów
 • wolontariat
 • stała współpraca z instytucjami lokalnymi
 • udział w projektach, w tym również unijnych
 • sukcesy artystyczne, przedmiotowe i sportowe uczniów

Rekrutujemy do:

 • KLASY INFORMATYCZNEJ
  z rozszerzonym programem informatyki, matematyki oraz fizyki

Po ukończeniu edukacji w tej klasie, młodzież może kontynuować naukę na kierunkach ścisłych, inżynierskich, ekonomicznych i na wszystkich wydziałach politechnik.

Zapewniamy:

 • realizację autorskich programów z informatyki i matematyki z  wykorzystaniem TIK – e-platforma moodle, chmura Google, tablice interaktywne,
 • zwiększoną liczbę godzin fizyki,
 • przygotowanie do uczestnictwa w konkursach matematycznych,
  m. in. O Diamentowy Indeks AGH
 • zajęcia w tych zakresach matematyki, których znajomość znacznie ułatwia studiowanie na kierunkach ścisłych,
 • nauczanie matematyki i j. angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych (m. in. tablice interaktywne),

 • KLASY BIOLOGICZNO-CHEMICZNEJ
  z rozszerzonym programem j. angielskiego, biologii oraz chemii 

Po ukończeniu edukacji w tej klasie młodzież może kontynuować naukę na kierunkach medycznych takich jak: lekarski, stomatologia, analityka medyczna, farmacja, ratownictwo medyczne oraz  dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne oraz weterynaryjnych, przyrodniczych, chemicznych i biotechnologicznych.

Zapewniamy:

 • zajęcia w tych zakresach biologii i chemii, których znajomość znacznie ułatwia studiowanie na kierunkach przyrodniczych,
 • nauczanie j. angielskiego z wykorzystaniem e-platformy moodle na różnych poziomach zaawansowania,
 • uczestnictwo w akcjach promujących zdrowy styl życia,
 • realizację programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałaniu uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

 

Ponadto zapewniamy:

 • wykłady w ramach współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz na terenie szkoły,
 • przygotowanie do egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym, dodatkowe darmowe zajęcia w ciągu całego roku szkolnego dla klas maturalnych,
 • zajęcia w tych zakresach języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, których znajomość znacznie ułatwia studiowanie na kierunkach humanistycznych,
 • dodatkowe lekcje języka łacińskiego,
 • nauczanie j. angielskiego z wykorzystaniem e-platformy moodle na różnych poziomach zaawansowania,
 • przygotowanie do ogólnopolskich olimpiad i konkursów humanistycznych(Olimpiady Języka Angielskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konkursu Recytacji Poezji Anglo- i Niemieckojęzycznej, Małopolskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży Pióro Splotu, Powiatowego Konkursu Młodych Muzyków-Instrumentalistów, Wokalistów i Przeglądu Teatralnego, Konkursu WSB „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”),
 • dodatkowe zajęcia artystyczno – teatralne w Ognisku Pracy Pozaszkolnej,
 • udział w warsztatach pisarskich,
 • udział w warsztatach aktorskich prowadzonych przez profesjonalistów, w ramach współpracy z MCK Sokół Nowy Sącz,
 • spotkania z ludźmi kultury: poetami, malarzami, muzykami, udział w wernisażach  i odczytach naukowych,
 • zajęcia fotograficzne,
 • zajęcia sportowe realizowane na hali sportowo-widowiskowej (piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, tenis, szachy) oraz na basenie, siłowni i stoku narciarskim.

 

TECHNIKUM ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

IMG_6245a


Turystyczny charakter regionu, w którym mieszkasz i dynamicznie rozwijająca się jego infrastruktura sportowa, turystyczna i wypoczynkowa stwarzają Ci realną szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy i wykonywanie wyuczonego zawodu w pobliżu miejsca zamieszkania lub w dowolnym miejscu na świecie !!!

 

Możliwości pracy absolwentów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Absolwent może podejmować pracę:

 • we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej: hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty,
 • obiektach zbiorowego żywienia,
 • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności,
 • organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania,
 • samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

Umiejętności nabywane przez absolwenta Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Kształcąc się w tym kierunku nabędziesz umiejętności związane z:

 • kompleksową obsługą przyjęć, imprez organizowanych w zakładach gastronomicznych,
 • żywieniem w gospodarstwie domowym,
 • pracą w administracji, na przykład w księgowości lub dziale sprzedaży,
 • pracą w administracji w zakładach zbiorowego żywienia (hotele, restauracje, szpitale itp.),
 • podstawą prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Umożliwiamy zdobycie międzynarodowych uprawnień kwalifikacyjnych.

Przedmioty zawodowe realizowane w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

 • działalność gospodarcza w gastronomii;
 • wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii;
 • zasady żywienia;
 • podstawy technologii gastronomicznej;
 • technologia sporządzania potraw i napojów;
 • ocena żywienia;
 • menadżer w gastronomii;
 • organizacja i wykonywanie usług gastronomicznych;
 • praktyki zawodowe.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

 • 6. – Sporządzanie potraw i napojów
 • 15. – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację T.6. odbywa się w II semestrze klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację T.15. odbywa się w II semestrze klasy czwartej.

Nauka trwa
4 lata dla absolwentów klas III oddziałów gimnazjalnych
i 5 lat dla absolwentów klas VIII szkół podstawowych
 i kończy się uzyskaniem tytułu technika oraz zdaniem egzaminu dojrzałości.

Jeśli będziesz chciał uczyć się dalej – droga otwarta !!!
Posiadając maturę, możesz starać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów, a dysponując wiedzą z zakresu żywienia i usług gastronomicznych jesteś lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiów.

ZAPRASZAMY !!!