Oferta edukacyjna 2023/2024

Oferta edukacyjna 2023/2024

Liceum Ogólnokształcącego
im.  Jana Kochanowskiego w Muszynie
skierowana do uczniów
klas VIII szkoły podstawowej

 

W roku szkolnym 2023/2024 rekrutujemy do:

 • KLASY MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNEJ
  z rozszerzonym programem matematyki,  informatyki i języka angielskiego

Po ukończeniu edukacji w tej klasie, młodzież może kontynuować naukę na kierunkach ścisłych, ekonomicznych i na wszystkich wydziałach politechnik.

Zapewniamy:

 • realizację autorskich programów z informatyki i matematyki z  wykorzystaniem
  TIK – e-platforma, chmura Google, tablice interaktywne,
 • przygotowanie do uczestnictwa w konkursach matematycznych,
  m. in. O Diamentowy Indeks AGH, O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej,
 • zajęcia w tych zakresach matematyki, których znajomość znacznie ułatwia studiowanie na kierunkach ścisłych,
 • nauczanie matematyki i j. angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjno– komunikacyjnych (m. in. tablice interaktywne).

 

 

 • KLASY BIOLOGICZNO-MATEMATYCZNEJ
  z rozszerzonym programem biologii, matematyki i języka angielskiego

Po ukończeniu edukacji w tej klasie młodzież może kontynuować naukę na kierunkach medycznych, takich jak: lekarski, stomatologia, analityka medyczna, farmacja, ratownictwo medyczne oraz  dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne oraz weterynaryjnych, przyrodniczych, chemicznych i biotechnologicznych.

Zapewniamy:

 • zajęcia w tych zakresach biologii i matematyki, których znajomość znacznie ułatwia studiowanie na kierunkach przyrodniczych,
 • nauczanie j. angielskiego z wykorzystaniem e-platformy na różnych poziomach zaawansowania,
 • uczestnictwo w akcjach promujących zdrowy styl życia,
 • realizację programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

 

Ponadto zapewniamy:

 • wykłady w ramach współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz na terenie szkoły,
 • przygotowanie do egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym, dodatkowe darmowe zajęcia w ciągu całego roku szkolnego dla klas maturalnych,
 • nauczanie j. angielskiego z wykorzystaniem e-platformy moodle na różnych poziomach zaawansowania,
 • przygotowanie do ogólnopolskich olimpiad i konkursów,
 • zajęcia sportowe realizowane na hali sportowo-widowiskowej (piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, tenis, szachy) oraz na basenie, siłowni, lodowisku i stoku narciarskim.

 

 

ZAPRASZAMY !!!