Oferta edukacyjna 2020/2021

Film promocyjny

Oferta edukacyjna 2020/2021
Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie
skierowana do uczniów

klas VIII szkoły podstawowej

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. JANA KOCHANOWSKIEGO w Muszynie

Gwarantuje:

 • bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomach podstawowych i rozszerzonych,
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, czynnych egzaminatorów OKE,
 • przyjazną atmosferę,
 • zindywidualizowane podejście do ucznia.

Tradycje szkoły

 • wolontariat,
 • współpraca z instytucjami lokalnymi,
 • udział w projektach, w tym również unijnych,
 • sukcesy artystyczne, przedmiotowe i sportowe uczniów.

Rekrutujemy do:

 • KLASY MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNEJ
  z rozszerzonym programem informatyki, matematyki oraz fizyki

Po ukończeniu edukacji w tej klasie, młodzież może kontynuować naukę na kierunkach ścisłych, ekonomicznych i na wszystkich wydziałach politechnik.

Zapewniamy:

 • realizację autorskich programów z informatyki i matematyki z  wykorzystaniem
  TIK – e-platforma, chmura Google, tablice interaktywne,
 • zwiększoną liczbę godzin fizyki,
 • przygotowanie do uczestnictwa w konkursach matematycznych,
  m. in. O Diamentowy Indeks AGH,
 • zajęcia w tych zakresach matematyki, których znajomość znacznie ułatwia studiowanie na kierunkach ścisłych,
 • nauczanie matematyki i j. angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych (m. in. tablice interaktywne).

 

 • KLASY BIOLOGICZNO-CHEMICZNEJ
  z rozszerzonym programem j. angielskiego, biologii oraz chemii 

Po ukończeniu edukacji w tej klasie młodzież może kontynuować naukę na kierunkach medycznych, takich jak: lekarski, stomatologia, analityka medyczna, farmacja, ratownictwo medyczne oraz  dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne oraz weterynaryjnych, przyrodniczych, chemicznych i biotechnologicznych.

Zapewniamy:

 • zajęcia w tych zakresach biologii i chemii, których znajomość znacznie ułatwia studiowanie na kierunkach przyrodniczych,
 • nauczanie j. angielskiego z wykorzystaniem e-platformy na różnych poziomach zaawansowania,
 • uczestnictwo w akcjach promujących zdrowy styl życia,
 • realizację programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

 

 • KLASY JĘZYKOWEJ – NOWOŚĆ!!!
  z rozszerzonym programem języków: polskiego, angielskiego, niemieckiego

Po ukończeniu edukacji w tej klasie młodzież może kontynuować naukę na kierunkach humanistycznych (filologie, prawo, historia i inne), a także zarządzania i administracji oraz pokrewnych.

Zapewniamy:

 • nauczanie j. angielskiego i j. niemieckiego z wykorzystaniem e-platformy na różnych poziomach zaawansowania,
 • dodatkowe bezpłatne lekcje łaciny,
 • edukację filmową i teatralną,
 • przygotowanie do ogólnopolskich olimpiad i konkursów humanistycznych (Olimpiady Języka Angielskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konkursu Recytacji Poezji Anglo- i Niemieckojęzycznej, Małopolskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży Pióro Splotu, Powiatowego Konkursu Młodych Muzyków-Instrumentalistów, Wokalistów i Przeglądu Teatralnego),
 • wyjazdy na spektakle teatralne oraz udział w szkolnym kole teatralnym,
 • dodatkowe zajęcia artystyczno – teatralne i taneczne w Ognisku Pracy Pozaszkolnej,
 • udział w warsztatach pisarskich,
 • udział w warsztatach aktorskich prowadzonych przez profesjonalistów, w ramach współpracy z MCK Sokół Nowy Sącz,
 • spotkania z ludźmi kultury: poetami, malarzami, muzykami, udział w wernisażach  i odczytach naukowych,
 • zajęcia fotograficzne.

Ponadto zapewniamy:

 • wykłady w ramach współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz na terenie szkoły,
 • przygotowanie do egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym, dodatkowe darmowe zajęcia w ciągu całego roku szkolnego dla klas maturalnych,
 • nauczanie j. angielskiego z wykorzystaniem e-platformy moodlena różnych poziomach zaawansowania,
 • przygotowanie do ogólnopolskich olimpiad i konkursów, m. in. Konkursu WSB-NLU „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”,
 • zajęcia sportowe realizowane na hali sportowo-widowiskowej (piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, tenis, szachy) oraz na basenie, siłowni, lodowisku i stoku narciarskim.

 

 

TECHNIKUM ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

IMG_6245a


Turystyczny charakter regionu, w którym mieszkasz i dynamicznie rozwijająca się jego infrastruktura sportowa, turystyczna i wypoczynkowa stwarzają Ci realną szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy i wykonywanie wyuczonego zawodu w pobliżu miejsca zamieszkania lub w dowolnym miejscu na świecie !!!

Możliwości pracy absolwentów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Absolwent może podejmować pracę:

 • we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej: hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty,
 • obiektach zbiorowego żywienia,
 • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności,
 • organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania,
 • samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

Umiejętności nabywane przez absolwenta Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Kształcąc się w tym kierunku nabędziesz umiejętności związane z:

 • kompleksową obsługą przyjęć, imprez organizowanych w zakładach gastronomicznych,
 • żywieniem w gospodarstwie domowym,
 • pracą w administracji, na przykład w księgowości lub dziale sprzedaży,
 • pracą w administracji w zakładach zbiorowego żywienia (hotele, restauracje, szpitale itp.),
 • podstawą prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Umożliwiamy zdobycie międzynarodowych uprawnień kwalifikacyjnych.

Przedmioty zawodowe realizowane w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

 • działalność gospodarcza w gastronomii,
 • wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii,
 • zasady żywienia,
 • podstawy technologii gastronomicznej,
 • technologia sporządzania potraw i napojów,
 • ocena żywienia,
 • menadżer w gastronomii,
 • organizacja i wykonywanie usług gastronomicznych,
 • praktyki zawodowe.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

 • TG-07 – Sporządzanie potraw i napojów
 • TG-15. – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Nauka trwa
5 lat i kończy się uzyskaniem tytułu technika oraz zdaniem egzaminu dojrzałości.

Jeśli będziesz chciał uczyć się dalej – droga otwarta !!!
Posiadając maturę, możesz się starać o przyjęcie na dowolny kierunek studiów, a dysponując wiedzą z zakresu żywienia i usług gastronomicznych jesteś lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiów.

ZAPRASZAMY !!!