Terminarz

  • 1 września 2020 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 23 – 31 grudnia 2020 r. – zimowa przerwa świąteczna
  • 22 grudnia 2020 r. – koniec I półrocza w PZS Muszyna
  • 15.02 – 28.02 2021 r. – ferie zimowe
  • 01 kwietnia – 06 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna
  • 30 kwietnia 2021 r. – zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
  • 25 czerwca 2021 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – ferie letnie

Terminy egzaminów

Maturalny:

– część ustna od 7-20 maja 2021r.

– część pisemna od 4- 20 maja 2021r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie :

sesja zimowa – styczeń: kl. IV – pisemny – 12 stycznia 2021r.

część praktyczna: – T.15 – 11 stycznia 2021r.