Terminarz

  • 3 września 2018 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 22 – 31 grudnia 2018 r. – zimowa przerwa świąteczna
  • 11 stycznia 2019 r. – koniec I półrocza w PZS Muszyna
  • 14 – 27 stycznia 2019 r. – ferie zimowe
  • 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna
  • 26 kwietnia 2019 r. – zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
  • 21 czerwca 2019 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – ferie letnie

Terminy egzaminów

Maturalny:

– część ustna od 6-25 maja 2019r.

– część pisemna od 6- 23 maja 2019r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie :

sesja zimowa – styczeń: kl.III i IV – pisemny – 10 stycznia 2019r.

część praktyczna: – T.06 – 11 stycznia 2019r. do 16 lutego 2019r.

T.15 – 9 stycznia 2019r.