Terminarz

  • 4 września 2017 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 23 – 31 grudnia 2017 r. – zimowa przerwa świąteczna
  • 15 stycznia 2018 r. – koniec I półrocza w PZS Muszyna
  • 12 – 25 lutego 2018 r. – ferie zimowe
  • 29 marca – 3 kwietnia 2018 r. – wiosenna przerwa świąteczna
  • 27 kwietnia 2018 r. – zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
  • 22 czerwca 2018 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. – ferie letnie

Terminy egzaminów

Maturalny:

– część ustna od 4-25 maja 2018r.

– część pisemna od 4- 25 maja 2017r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie :

– sesja zimowa – styczeń  ( ustala CKE)