Zebrania z Rodzicami

OBOWIĄZKOWE ZEBRANIA Z RODZICAMI, INFORMACJE  I DNI OTWARTE SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

20.09.2017 r. Zebranie z rodzicami- godz. 16.00 : wybór Rady Rodziców, Rad Klasowych – omówienie zadań szkoły 
25.10.2017 r.  DZIEŃ OTWARTY  – godz. 15.00-18.00
13.12.2017 r. Zebrania z Rodzicami – godz. 16.00;   Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną  i ocenach przewidywanych.
24.01.2018 r. Zebrania  z Rodzicami godz. 1600.   Informacja o postępach w nauce za I półrocze.
14.03.2018 r. DZIEŃ OTWARTY  – 1500– 1800
30.03.2018 r. Pisemna informacja dla Rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w kl. III LO i IV TG
11.04.2018 r. Zebrania  z Rodzicami godz. 1600
16.05.2018 r. Zebrania z Rodzicami godz. 1600
13.06.2018 r. Zebrania z Rodzicami godz. 1600. Pisemna informacja dla Rodziców o ocenach przewidywanych z przedmiotów edukacyjnych.