Zebrania z Rodzicami

OBOWIĄZKOWE ZEBRANIA Z RODZICAMI, INFORMACJE  I DNI OTWARTE SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

13.09.2018 r. Zebranie z rodzicami- godz. 16.00 : wybór Rady Rodziców, Rad Klasowych – omówienie zadań szkoły . Omówienie planu pracy szkoły i  programu profilaktyczno-wychowawczego.
24.10.2018 r.  DZIEŃ OTWARTY  – godz. 15.00-17.00
12.12.2018 r. Zebrania z Rodzicami – godz. 17.00;   Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną  i ocenach przewidywanych.
30.01.2019 r. Zebrania  z Rodzicami godz. 1700.   Informacja o postępach w nauce za I półrocze.
13.03.2019 r. DZIEŃ OTWARTY  – 1500– 1700
27.03.2019 r. Pisemna informacja dla Rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną w kl. III LO i IV TG
15.04.2019 r. Zebrania  z Rodzicami godz. 1700
29.05.2019 r. Pisemna informacja dla Rodziców o ocenach przewidywanych z przedmiotów edukacyjnych. DZIEŃ OTWARTY  – 1500– 1700