Zebrania z Rodzicami

OBOWIĄZKOWE ZEBRANIA Z RODZICAMI, INFORMACJE  I DNI OTWARTE SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

16.09.2020 r. Zebranie z Rodzicami- godz. 16.00 : wybór Rady Rodziców, Rad Klasowych – omówienie zadań szkoły . Omówienie planu pracy szkoły i  programu profilaktyczno-wychowawczego. Informacje dotyczące dziennika elektronicznego.
25.11.2020 r.  Zebranie z Rodzicami- godz. 16.00 . Informacja dla rodziców o przewidywanych ocenach dla ucznia śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Zgodnie ze Statutem PZS w Muszynie &75 pkt 4 (forma organizacyjna zostanie podana drogą elektroniczną)
20.01.2021 r. DZIEŃ OTWARTY – 15.00 – 17.00 (forma organizacyjna zostanie podana drogą elektroniczną)
24.03.2021 r. Zebranie z Rodzicami- godz. 16.00 . Informacja dla rodziców kl. III LO i IV TG o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Zgodnie ze Statutem PZS w Muszynie §75 pkt 4 (forma organizacyjna zostanie podana drogą elektroniczną)
19.05.2021 r. Zebranie z Rodzicami- godz. 16.00 . Informacja dla rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Zgodnie ze Statutem PZS w Muszynie §75 pkt 4 (forma organizacyjna zostanie podana drogą elektroniczną)
16.06.2021 r. DZIEŃ OTWARTY – 15.00 – 17.00 (forma organizacyjna zostanie podana drogą elektroniczną)