Porozumienie o współpracy AGH i Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie

24 maja 2017 roku w Krakowie zawarto POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY pomiędzy Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie reprezentowaną przez Prorektora ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciecha Łużnego i Powiatowym Zespołem Szkół w Muszynie reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły – mgr inż. Izabelę Łabuś.

Od 1 września 2017 roku uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie będą uczestniczyć w kursach przygotowawczych, m. in. z matematyki podnoszących poziom wiedzy w ramach tzw.  Roku Zerowego. Zajęcia odbywać się będą na AGH oraz w Szkole, również z wykorzystaniem platform e-learningowych.

Koordynatorami Porozumienia są:

 • Ze strony AGH: dr inż. Piotr Olchowy i mgr inż.: Jacek StaniszWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Ze strony PZS w Muszynie: mgr Alicja Adamczyk, mgr Zenon Smyda

Treść porozumienia o współpracy AGH i Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie

Stypendia Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny w roku szkolnym 2016/2017 przyznane

1 lipca 2017 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie miała miejsce rozmowa kandydatów z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie z Komisją Funduszu Stypendialnego SPAM.

Uczniowie musieli udokumentować swoje osiągnięcia naukowe, przedstawić przyszłe plany oraz wizje związane ze swym rodzinnym miastem. Wykazali się również znajomością artykułów zamieszczanych w Almanachu Muszyny.

W roku szkolnym 2016/2017 stypendia otrzymali:

 • Stypendium naukowe im. Barbary Kołodziejczak za najlepiej zdaną maturę: Karol Skrabski
 • Stypendium pomostowe dla studentów I roku studiów magisterskich: Oliwia Król, Magdalena Miczulska i Justyna Nieć
 • Stypendium dla wyróżniających się uczniów Liceum Ogólnokształcącego: Klaudia Gościńska, Krzysztof Gołyźniak i Patryk Murzyn

Gratulujemy tegorocznym Stypendystom i serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Przyjaciół Almanachu Muszyny za wspieranie uzdolnionej młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie

Społeczność Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęła od Mszy Św. odprawionej w kościele parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca w Muszynie.

W czasie akademii, która miała miejsce na hali widowiskowo-sportowej, zaszczycili nas swoją obecnością: Starosta Nowosądecki Pan Antoni Koszyk, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pani Bożena Mynarek, Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Pan Stanisław Sułkowski oraz Pani Agata Szymańska, członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny.

Pani Dyrektor Izabela Łabuś podsumowała mijający rok szkolny. Przygotowany specjalnie na tę okazję film, prezentujący wszystkie osiągnięcia PZS i podejmowane inicjatywy, wywołał wzruszenie.

Film – Osiągnięcia Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie.

Uczniowie, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce odebrali z rąk Pani Dyrektor i Wychowawców świadectwa z wyróżnieniem. Pięćdziesięcioosobowa grupa sportowców oraz wolontariuszy została nagrodzona dyplomami za godne reprezentowanie szkoły w zawodach oraz za bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

 • z klasy IA: Magdalena Cisowska, Julia Bethoon, Dorota Lech, Zuzanna Peregrym, Tomasz Synowiec, Weronika Zielińska
 • z klasy II A: Mateusz Błażków, Marcin Dutka, Klaudia Gościńska, Krzysztof Gołyźniak, Katarzyna Hajduk, Jakub Krynicki (frekwencja – 100%), Katarzyna Marczyk, Patryk Murzyn, Dominika Wilk
 • z klasy IIB: Kinga Gościńska, Natalia Kiczka, Ewelina Pelaczyk
 • z klasy IT: Karolina Franczyk

Dyplom za najwyższą 100%  frekwencję otrzymali Krzysztof Michalik i Izabela Lipnicka z IT.

Za pracę w Szkolnym Klubie Wolontariatu dyplomy odebrali: Zuzanna Baran, Aleksandra Bawełkiewicz, Sylwia Chruściel, Szymon Chryczyk, Karolina Franczyk,  Izabela Glapś, Kinga Gościńska, Izabela Lipnicka, Zuzanna Peregrym, Kinga Rucka i Michał Uryga.

Tytuł Wolontariusza Roku po raz drugi został przyznany Kindze Gościńskiej.

Dyplomami zostali nagrodzeni sportowcy, zdobywający laury i reprezentujący Szkołę w różnych dyscyplinach:

Michalik Krzysztof, Nowak Arkadiusz, Zarzycki Mikołaj, Jurczyński Bartosz, Gościński Marcin, Gumulak Sylwester, Kosztyła Daniel, Piksa Mateusz, Uryga Michał, Mitro Kinga, Wróbel Oliwia, Długosz Adrianna, Plata Piotr, Hadała Paweł, Gradowska Karolina, Synowiec Tomasz, Tyczyński Damian, Gosztyła Patryk, Wątorek Maksymilian, Kluska Zuzanna, Krupa Patrycja, Zielińska Weronika, Lech Dorota, Krokowska Anna, Dutka Marcin, Gołyźniak Krzysztof, Krynicki Jakub, Maciąg Dawid, Czerwińska Monika, Długosz Adrianna, Hajduk Katarzyna, Marczyk Katarzyna, Rucka Kinga, Gościńska Kinga, Romuzga Gabriel, Pelaczyk Ewelina, Pych Eliza, Prusak Wiktoria, Horoszko Maria, Zalewska Magdalena, Baran Zuzanna, Piotrowska Małgorzata, Peregrym Karolina, Fliger Patrycja.

W rytm piosenek SDM i szlagierów muzycznych przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w czasie programu artystycznego wręczyli wszystkim gościom symboliczne róże, dziękując za wspaniały rok wspólnej nauki i współpracy.

Program przygotowali i przed publicznością wystąpili: Mateusz Błażków, Natalia Chmielowska, Monika Czerwińska, Kasia Hajduk, Kasia Marczyk, Patryk Murzyn i Dominika Wilk, przygotowani przez p. A. Bursztyńską-Rucką i p. M. Dymka. Nad obsługą sprzętu nagłaśniającego czuwał p. P. Rutka oraz Krzysiek Michalik i Mikołaj Zarzycki.

Udanych, bezpiecznie szalonych wakacji

Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu

 i wszystkim Uczennicom i Uczniom

Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie

życzy Samorząd Uczniowski

Spotkanie autorskie w Bibliotece

8 czerwca 2017 roku klasa IA LO wraz z polonistką p. Anną Bursztyńską-Rucką gościła w Bibliotece Publicznej w Muszynie. Celem spotkania była prezentacja twórczości Pana Mariusza Wollnego, pisarza, etnografa i historyka, który w niebanalny sposób przybliżył nam ciekawostki z życia Piastów. Jednak ogromna wiedza prelegenta nie ograniczała się jedynie do prastarej dynastii. Pan Wollny zabrał nas w podróż w czasie, opowiadając również o bohaterze swojej książki, nadwornym inwestygatorze ich Królewskich Mości, działającym w II połowie XVI wieku. Mieliśmy okazję spojrzeć na sylwetki władców: Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Augusta czy Henryka Walezego z zupełnie innej perspektywy.

Polecamy wszystkim książki Pana M. Wollnego! Kochani, zapraszamy do biblioteki!

Dziękujemy bardzo Paniom Bibliotekarkom za zaproszenie!!!

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2016/2017

1. Stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej otrzymały:

 • Dominika Wilkz kl. IIA Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego
 • Agnieszka Śrutekz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

2. Ogólnopolska Olimpiada MatematycznaO Diamentowy Indeks AGH, szkołę na etapie w Krakowie reprezentowali Justyna Nieć, Jakub Rypel z III A LO, Marcin Dutka, Krzysztof Gołyźniak, Klaudia Gościńska, Patryk Murzyn i Dominika Wilk z kl. II A przygotowani przez Zenona Smydę.

3. Internetowy Konkurs matematyczny Matmix, etap w Warszawie, szkołę reprezentowali: Patryk Murzyn, Klaudia Gościńska, Mateusz Błażków, Patrycja Całus, Tomasz Mitro, Krzysztof Gołyźniak, Jakub Krynicki, Katarzyna Marczyk, Dominika Wilk, Marcelina Skalniak, Monika Czerwińska, Weronika Długosz, Damian Drab, Dawid Maciąg i Karol Kulbat przygotowani przez Zenona Smydę.

4. Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna.

 • Na etapie rejonowym IV edycji OBiI w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie szkołę reprezentowały: Julia Bethoon, Katarzyna Bieś, Magdalena Cisowska, Kinga Gościńska, Katarzyna Marczyk i Kinga Rucka przygotowane przez Annę Bursztyńską-Rucką i p. Marka Dymka.
 • Na etapie centralnym w Łodzi na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego szkołę reprezentowała Kinga Rucka z kl. II B LO

5. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski etap powiatowy

 • I miejsce Katarzyna Marczykw kategorii Wywiedzione ze słowa,
 • Wyróżnienie Antoni Lorek w kategorii Turniej Recytatorski
 • Szkołę reprezentowały również Eliza Pych z IIB LO i Anna Krokowska z IA LO, wszyscy przygotowani przez Annę Bursztyńską-Rucką.
 • Katarzyna Marczyk, udział w etapie rejonowym w Nowym Sączu

6. I miejsce w V edycji projektu„Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”, odbywającego się pod patronatem honorowym Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Finansów oraz Konfederacji LEWIATAN i Krajowej Izby Gospodarczej zdobyła drużyna w składzie: Karolina Peregrym, Ewelina Pelaczyk, Wiktoria Prusak z II B LO oraz Zuzanna Kluska, Dorota Lech i Weronika Zielińska z 1A przygotowane przez p. Tomasza Przyborowskiego

7. Wyróżnienia na XI Powiatowym Konkursie Plastycznym Cztery pory roku – Jesień pod honorowym patronatem Starosty Nowosądeckiego Pana Marka Pławiaka zdobyły Julia Bethoon i Magdalena Cisowska z kl. I A LO przygotowane przez p. Annę Bursztyńską-Rucką.

8. Wyróżnienie za film w Konkursie pt.Czym dla ciebie jest patriotyzm?  organizowanym przez Muzeum Powstania Warszawskiego pod patronatem Onet.pl. zdobyły uczennice klasy II B LO: Zuzanna Baran, Katarzyna Bieś, Kinga Gościńska, Patrycja Flieger, Maria Horoszko, Ewelina Pelaczyk, Małgorzata Piotrowska, Eliza Pych, Kinga Rucka i Magdalena Zalewska oraz Piotr Madej ( kl. IIIA LO).

9. Laury sportowe

 • Stypendia w wysokości 750 zł w ramach Festiwalu Biegowego w konkurencjach ,,Aktywna Małopolska”otrzymali Aleksandra Kowalczyk IA, Michał Uryga IIT, Krzysztof Gołyźniak IIA i Cezary Maślanka 1T
 • I  miejscedziewcząt i VII miejsce  chłopców w Powiatowych Mistrzostwach w Strzelectwie Sportowym; szkołę reprezentowali Patrycja Flieger, Kinga Rucka, Zuzanna Mordarska, Marcin Fuczko, Piotr Madej i Paweł Buszek pod opieką pani Angeliki Stoińskiej
 • II miejsce na Małopolskiej Licealiadzie Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Chłopców
 • I miejsce na Mistrzostwach Powiatu Nowosądeckiego w unihokeju chłopców szkół ponadgimnazjalnych
 • I i II miejsce na Mistrzostwach Powiatu Nowosądeckiego w Narciarstwie Alpejskim zdobyły Izabela Tylek z IIIA LO i Paula Tylek z IIIA LO
 • Powiatowe Mistrzostwa w Lekkoatletyce Szkół  PonadgimnazjalnychI miejsce w pchnięciu kulą – Zuzanna KluskaI miejsce w skoku wzwyż – Michał Uryga

  IV miejsce w skoku wzwyż – Kinga Gościńska

  I miejsce w sztafecie 4×100 chłopców – M. Uryga, K. Gołyźniak, M. Gościński, P. Plata

 • II miejsce na Mistrzostwach Powiatu Nowosądeckiego w Piłce Nożnej Chłopców – rocznik 1999 i 2000 zdobyła drużyna w składzie: Arkadiusz Cichoń, Marcin Gościński,  Bartłomiej Jurczyński, Jakub Krynicki, Arkadiusz Nowak, Cezary Maślanka, Krzysztof Michalik, Tomasz Synowiec, Patryk Zaremba i Mikołaj Zarzycki pod opieką p. Angeliki Stoińskiej
 • II miejsce w Mistrzostwach Powiatu  Nowosądeckiego w piłce ręcznej dziewcząt
 • II miejsce w Memoriale T. Kwolka zdobyła drużyna w składzie Ewelina Pelaczyk, Karolina Peregrym, Kinga Gościńska, Gosia Piotrowska, Maja Horoszko, Zuza Baran, Magda Zalewska, Wiktoria Prusak, Zuza Kluska, Patrycja Krupa i Julka Multarzyńska przygotowana przez p. Beatę Prusak
 • II miejscePowiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej Chłopców zdobyła drużyna w składzie Gabriel Romuzga, Michał Uryga, Marcin Dutka, Piotr Plata
 • III miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej Dziewcząt
 • III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Nowosądeckiego w Piłce Siatkowej dziewcząt
 • III miejsce Mistrzostwach Powiatu Nowosądeckiego w Piłce Siatkowej chłopców
 • IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu Nowosądeckiego w Unihokeju Dziewcząt

 

10. Sukces indywidualny: Natalia Kiczka brązowa medalistka w kat. wagowej 67 kg podczas XXXV Mistrzostw Polski seniorów w Taekwondo Olimpijskim

11. Udział w Konkursach:

 • Szkolny Konkurs Klasa z Klasą
 • I Powiatowy Konkurs Kulinarny Dzikie smaki Sądecczyzny pod honorowym patronatem Starosty Nowosądeckiego Pana Marka Pławiaka: organizacja Konkursu – nauczyciele PZS i udział Darii Białoń z II T i KlaudiiPolańskiej z III przygotowanych przez Małgorzatę Jarząb i p. Joannę Sowa
 • Szkolny konkurs na spot reklamowy „Moja szkoła i moja Muszyna”
 • Szkolny Konkurs Walentynkowy: Danie inspirowane sercem
 • Konkurs Recytacji Poezji Anglojęzycznej i Niemieckojęzycznej organizowany przez IJO PWSZ w Nowym Sączu; szkołę reprezentowały Dorota Lech, Weronika Zielińska, Katarzyna Marczyk przygotowane przez p. Izabelę Grabiec i p. Anetę Peregrym
 • Olimpiada Języka Angielskiego: szkołę reprezentowali: Ewelina Franczyk, Bartosz Kmietowicz, Mateusz Błażków, Marcin Dutka, Katarzyna Marczyk, Patryk Murzyn, Klaudia Musiał, Malwina Piecuch, Magdalena Cisowska, Krzysztof Hadała przygotowani przez p. Izabelę Grabiec i p. Anetę Peregrym
 • Konkurs Biblijny: szkołę reprezentowały: Magdalena Cisowska, Paulina Długosz i Anna Przybysz przygotowane przez ks. Macieja Sidora
 • Konkurs Misja – książka! pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej
 • XVI Edycja Małopolskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży „Pióro Splotu”, szkołę reprezentowały Katarzyna Marczyk z II A LO i Kinga Rucka z II B LO przygotowane przez p. Annę Bursztyńską-Rucką
 • XXII Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków Instrumentalistów pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka, szkołę reprezentowali Marcin Dutka i Dawid Maciąg przygotowani przez p. Marka Dymka
 • XXII Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka, szkołę reprezentowały Weronika Długosz i Dominika Wilk z kl. IIA LO przygotowane przez Annę Bursztyńską-Rucką i Marka Dymka
 • Udział w warsztatach aktorskich Akademia Słowa organizowanych przez MCK Sokół w Nowym Sączu

 

Klasa I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z wizytą w krynickim Hotelu Prezydent

1 czerwca 2017 roku uczniowie klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wraz z opiekunami  p. Dorotą Kulig-Marcisz oraz p. Joanną Sową, odbyli wycieczkę  zawodoznawczą do Hotelu Prezydent w Krynicy-Zdroju.  Młodzież zapoznała się  z organizacją pracy w części gastronomicznej  i  hotelowej oraz wyposażeniem i układem funkcjonalnym obiektu.

Powiatowe Mistrzostwa w Lekkoatletyce Szkół Ponadgimnazjalnych

Dnia 30.05.2017 r na stadionie w Nawojowej odbyły się Powiatowe Mistrzostwa w Lekkoatletyce Szkół  Ponadgimnazjalnych. Wystartowało 7 szkół ponadgimnazjalnych.

I miejsce w pchnięciu kulą – Zuzanna Kluska

I miejsce w skoku wzwyż – Michał Uryga

IV miejsce w skoku wzwyż – Kinga Gościńska

I miejsce w sztafecie 4×100 chłopców – M. Uryga, K. Gołyźniak, M. Gościński, P. Plata

Ponadto naszą szkołę reprezentowali :

M. Czerwińska, K. Hajduk, K. Marczyk, K. Mitro, M. Piotrowska, W. Prusak, K. Rucka, M. Zalewska, D. Drab, M. Dutka, S. Gumulak, K. Michalik, D. Tyczyński, M. Zarzycki.

Reprezentację przygotowały panie  A. Stoińska i B. Prusak

Wszystkim serdecznie gratulujemy.!!!

Gimnazjalisto! Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie zaprasza w roku szkolnym 2017/2018:

do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego

 • do klasy ogólnej z rozszerzeniem z matematyki – dzięki któremu zdasz maturę na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a dostanie się na AGH, Politechnikę i inne kierunki ścisłe stanie się bardziej realne oraz z rozszerzeniem z j. angielskiego – dzięki któremu zdasz maturę na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a pisanie magisterki, np. na AGH-u będzie łatwizną
 • do klasy sportowej z rozszerzeniem z biologii – dzięki któremu zdasz maturę na poziomie podstawowym i rozszerzonym, dołączysz do grona przyszłych lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, fizjoterapeutów, ratowników medycznych oraz z dodatkowymi godzinami piłki siatkowej/piłki nożnej, dzięki którym rozwiniesz zainteresowania sportowe na zajęciach wychowania fizycznego, nie tylko na boisku, ale i na basenie, siłowni, strzelnicy, stoku narciarskim (narty, snowboard) lub biegając dla zdrowia i przyjemności

do TECHNIKUM Żywienia i Usług Gastronomicznych – w którym, zdobędziesz zawód w kwalifikacji T06 i T15 (100% zdawalność egzaminu zawodowego) wraz z międzynarodowymi uprawnieniami honorowanymi na terenie UE i z łatwością  połączysz pracę zarobkową w zawodzie z nauką w szkole

II miejsce Powiatowego Zespołu Szkól w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Plażowej Dziewcząt

Dnia 23 maja 2017 r. na boiskach do siatkówki plażowej przy Gimnazjum w Starym Sączu odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Plażowej Dziewcząt.

Do zawodów zgłosiło się 12 zespołów w kategorii dziewcząt (36 zawodniczek) z sześciu szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosądeckiego.

Drużyny grały do dwóch wygranych setów, czyli do 15 pkt.,  rozgrywając spotkania systemem brazylijskim.

Naszą szkołę reprezentowały: Kinga Gościńska, Ewelina Pelaczyk, Małgorzata Piotrowska i Patrycja Krupa pod opieką mgr Beaty Prusak. Dziewczęta zdobyły jako drużyna  III miejsce, a szkoła uplasowała się na II pozycji.

Serdecznie gratulujemy!!!

Opowieści kolorem – wystawa prac Pani Grażyny Petryszak w Muzeum Regionalnym

W sobotę, 13 maja 2017 roku, w Muzeum Regionalnym w Muszynie miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy prac Pani Grażyny Petryszak, wieloletniej Prezes Krynickiego Stowarzyszenia Twórców Galeria pod Kasztanem. Na spotkanie, jak zwykle w tym magicznym miejscu, licznie przybyli pasjonaci sztuki. Na wernisażu nastrojowe wiersze, korespondujące z tematyką pasteli, czytała Pani Janina Kumorek, a nasza nowa koleżanka, Natalia Chmielowska z kl. IA Liceum, dopełniła duchową ucztę pięknie wykonanymi piosenkami.

Wystawę można zwiedzać do 4 czerwca 2017 r. Serdecznie zapraszamy do Muzeum!