I miejsce PZS Muszyna w biegach Aktywna Małopolska 9. Tauron Festiwalu Biegowego

7 września 2018 r. jak co roku uczestniczyliśmy w 9. Tauron Festiwal Biegowy. Wystartowaliśmy w biegu Niepodległa – Bieg Małopolska oraz w zawodach sportowych Aktywna Małopolska.

Szkołę reprezentowali Michał Uryga, Jakub Prusak, Julka Stoińska,

Aleksandra Gościńska, Gabriela Mikusz, Agata Hojniak, Basia Marczyk, Michał Wachna, Jakub Stróżyk. Wygraliśmy Aktywna Małopolskę, wyprzedzając między innymi Liceum z Bochni, a w tej konkurencji reprezentowali nas: J. Stoińska, G. Mikusz, M. Uryga, J. Prusak.

Najlepszym biegaczem okazał się M. Uryga z IV Technikum.

Opiekunem była p. B. Prusak.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

8 września 2018 r. duża grupa wolontariuszy pomagała przy biegu Życiowa Dziesiątka, wręczając medale oraz podając wodę na mecie biegu.

Wolontariuszy przygotowały p. A. Stoińska i J. Sowa.

Wszystkim dziękujemy za pomoc.

NARODOWE CZYTANIE

W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości czytaliśmy Przedwiośnie Stefana Żeromskiego

8 września 2018 roku w Muszynie w Parku Kultury i Dawnego Rzemiosła czytaliśmy w ramach ogólnopolskiej akcji  Narodowego Czytania Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. W porozumieniu z Biblioteką Publiczną już w czasie wakacji zaczęły się pierwsze próby. Wolontariuszki z klasy IIA Liceum, które od marca biorą udział w zajęciach  Akademii Seniora, świetnie poradziły sobie z trudnym tekstem lektury. W czasie przygotowań bardzo cenna okazała się międzypokoleniowa wymiana rad i wskazówek dotycząca dykcji i artykulacji.

W sobotę spotkanie prowadziła dyrektor Biblioteki Publicznej w Muszynie p. Sylwia Gacek, która po wstępie na temat lektury i przypomnieniu sytuacji Polski po odzyskaniu niepodległości, przeczytała pierwszy fragment powieści. Swoją obecnością akcję wsparł p. Jerzy Majka,  Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, który rewelacyjnie wszedł w rolę narratora opowiadającego historię rodu Baryków.

Przedwiośnie czytały również p. Janina Kumorek, p. Czesława Oczkoś, p. Grażyna Śliwa oraz uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie: Kasia Marczyk, Alicja Smyda, Angelika Franczyk, Patrycja Śliwińska, Magda Kumorek, Ewelina Nieć i Żaneta Białas przygotowane przez p. Annę Bursztyńską-Rucką, prowadzącą warsztaty teatralno – literackie Akademii Seniora.

Jak można przeczytać na http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2018/

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego. W całej Polsce i za granicą dramat ten przeczytano w ponad 2000 miejsc.

Małopolska chmura edukacyjna

Informujemy, że od 4.09 do 20.09 trwa w naszej szkole rekrutacja do projektu pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły lub p. I. Grabiec. Szczegółowe informacje zamieszczone są w dostępnym na naszej stronie Regulaminie Rekrutacji.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Pierwszy dzwonek za nami!!!

3 września 2018 roku Msza św. w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca w Muszynie zainaugurowała nowy rok szkolny w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie. Następnie Pani dyrektor Izabela Łabuś powitała społeczność szkolną i życzyła wszystkim, zarówno Gronu Pedagogicznemu jak i Uczniom, owocnej pracy. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli SPAM, redaktor naczelnej Almanachu Muszyny Pani Bożeny Mściwujewskiej-Kruk oraz Pani Agaty Szymańskiej, które przypomniały o stypendystach – absolwentach i uczniach. Zachęciły także do wytężonej nauki. Również w tym roku szkolnym najlepsza pod względem wyników nauczania oraz pracy społecznej klasa zostanie nagrodzona stypendium Klasa z klasą.

Początek roku szkolnego to również czas wspomnień wydarzeń sprzed siedemdziesięciu dziewięciu lat, kiedy 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. W sobotę poczet sztandarowy naszej szkoły: Magdalena Cisowska, Izabela Czerwińska i Mikołaj Zarzycki i uczniowie pod opieką p. Beaty Prusak i p. Piotra Szkrobuta wzięli z tej okazji udział we mszy św.  w kościele parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca, obchodach rocznicowych oraz złożyli wiązanki kwiatów na grobie pomordowanych w latach 1939-1945 na cmentarzu w Muszynie.

Natomiast w szkole program artystyczny poświęcony rocznicy września przygotowały Angelika Franczyk, Patrycja Śliwińska, Alicja Smyda, Paulina Cisowska, Ewelina Nieć i Magdalena Kumorek pod opieką p. Anny Bursztyńskiej-Ruckiej. Za pomoc w organizacji dziękujemy opiekunom Samorządu p. Beacie Prusak i p. Dagmarze Góraj-Kałuckiej oraz p. Piotrowi Rutce.

Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu

 i Wam, Koleżanki i Koledzy

życzymy, aby rok szkolny 2018/2019

 był jeszcze lepszy niż poprzedni!!!

 

Podpisanie umów stypendialnych

1 września 2018 roku w siedzibie redakcji „Almanachu Muszyny” beneficjenci Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny uczestniczyli w spotkaniu z Zarządem Funduszu,
w trakcie którego dokonano podpisania umów stypendialnych.

Gratulujemy Stypendystom, życząc im dalszych sukcesów.

sdr

Dwadzieścia lat działalności programu stypendialnego

7 lipca 2018 roku młodzież Liceum Ogólnokształcącego, która była beneficjentem Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, miała zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu podsumowującym dwadzieścia lat działalności programu stypendialnego.

Podczas spotkania w Muzeum Regionalnym zaprezentowano tegorocznych stypendystów Funduszu Almanachu. Szczególnie wyróżniono absolwentów LO: Katarzynę Marczyk (I lokata) i Mateusza Błażkowa (II lokata), którzy osiągnęli najwyższe wyniki podczas matury 2017/2018.

Wychowawca klasy IA p. Dagmara Góraj-Kałucka przedstawiła prezentację dotyczącą wycieczki edukacyjnej do Warszawy, która była nagrodą za zdobycie I miejsca w konkursie stypendialnym „Klasa z klasą”.

Pani dyrektor Izabela Łabuś złożyła wyrazy wdzięczności Zarządowi Stowarzyszenia, podkreślając wkład Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny w naukowy i artystyczny rozwój uczniów.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Almanachu Muszyny za 20 lat owocnej współpracy.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęła się od Mszy świętej w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca w Muszynie, którą poprowadził ks. Maciej Sidor. Następnie cała społeczność szkolna udała się na akademię do budynku szkoły.

Pani Dyrektor Izabela Łabuś podziękowała Gronu Pedagogicznemu za rok wytężonej pracy pedagogicznej i wychowawczej, a młodzieży gratulowała świetnych wyników w nauce. Przytoczone przez Panią Dyrektor słowa: Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami stały się doskonałym mottem do podsumowania pracy. I tym razem nagrodzeni zostali wszyscy, którzy wyróżnili się w nauce oraz działali na rzecz szkoły.

Świadectwa z wyróżnieniem odebrali:

 • z klasy I A Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego:

Smyda Alicja – 5,38

Białas Żaneta – 5,19

Franczyk Angelika – 5,19

Kumorek Magdalena – 5,06

Nieć Ewelina – 5,31

Ruchała Małgorzata – 4,94

Śliwińska Patrycja – 4,94

 • z klasy II A Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego:

Cisowska Magdalena – 5,50

Lech Dorota – 5,38

Peregrym Zuzanna – 5,0

Gościńska Wiktoria – 4,75

 • z klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

Piotrowska Joanna – 4,76

Pająk Karolina – 4,76

Nagrodę za 100% frekwencji odebrała Czerwińska Izabela z klasy II A Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego oraz Marczyk Barbara i Maternicki Jan z klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Uczniowie wyróżnieni  za pracę w Wolontariacie:

Cisowska Paulina, Marczyk Barbara, Nieć Ewelina, Gumulak Adriana, Śliwińska Patrycja, Gościńska Kinga, Polańska Klaudia, Tokarczyk Jakub, Pyrek Weronika, Miętus Weronika, Pająk Karolina, Piotrowska Joanna, Franczyk Karolina, Lipnicka Izabela, Bawełkiewicz Aleksandra, Glapś Izabela, Wróbel Oliwia.

Uczniowie wyróżnieni za reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych:

Chmielowski Hubert, Hojniak Agata, Gościńska Aleksandra, Radzik Jakub, Piksa Hubert, Lech Dorota, Zielińska Weronika, Krokowska Anna, Tyczyński Damian, Gosztyła Patryk, Synowiec Tomasz, Zarzycki Mikołaj, Nowak Arkadiusz, Jurczyński Bartłomiej, Michalik Krzysztof, Błaszczyk Kacper, Piksa Mateusz, Gumulak Sylwester, Uryga Michał, Wróbel Oliwia, Kosztyła Daniel.

Program artystyczny przygotowali i poprowadzili: Paulina Cisowska, Angelika Franczyk, Ewelina Nieć, Zuzanna Peregrym, Alicja Smyda, Patrycja Śliwińska, Krzysztof Michalik przygotowani przez p. Annę Bursztyńską-Rucką.

Mamy nadzieję, że wszystkim podobało się wykonanie piosenki o naszej szkole do słów Pani Janiny Kumorek:

Gdy wiedzy chcesz dzban
Chcesz tworzyć jak Jan
Do szkoły swej wędruj z ochotą
Bo młodość to dar
Nauka to skarb
Cenniejszy niż perły i złoto
Tu rąk bratnych  krąg
Tu barwne są dni
Tu serca miłością gorące
Dziś światło jest w nas
By ludziom je nieść
I radość potrzebną jak słońce

Szkoła
Da Ci skrzydła do lotu
Nauczy marzyć
I drogę wskaże
Jak żyć i pięknie
I mądrze

Szkoła
Nasza muszyńska szkoła
Dobra kochana
W młodość wpisana
Na długo będzie w nas
Trwać

Dziękujemy za pomoc w realizacji akademii p. Piotrowi Rutce, p. P. Szkrobutowi i p. Markowi Dymkowi oraz opiekunom Samorządu p. Dagmarze Góraj-Kałuckiej i p. Beacie Prusak.

W imieniu Samorządu dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony rok.

Życzymy wszystkim wspaniałego i bezpiecznego odpoczynku.

Do zobaczenia po wakacjach!!!

Stypendia Burmistrza Krynicy-Zdroju dla Patryka Gosztyły i Damiana Tyczyńskiego

Uczniowie II A Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego Patryk Gosztyła i Damian Tyczyński nagrodzeni przez Burmistrza Krynicy-Zdroju za wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach olimpijskich za 2017rok.

Serdecznie gratulujemy!!!

O wręczeniu nagród czytaj na: http://www.krynica-zdroj.pl/pl/210/1876/wreczenie-nagrod-burmistrza-krynicy-zdroju-za-wysokie-wyniki-sportowe.html

Zdjęcia ze strony Urzędu Miasta Krynica-Zdrój

Stypendia Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny w roku szkolnym 2017/2018

13 czerwca 2018 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie odbyło się spotkanie Komisji Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie ubiegającymi się o stypendia SPAM. Stypendia przyznawane są m.in. w oparciu o wysokie wyniki i sukcesy w nauce oraz wyróżniającą pracę na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego.

W trakcie rozmowy uczniowie prezentowali zarówno swoje dotychczasowe osiągnięcia naukowo-artystyczne, jak i  przyszłe plany. Przedstawiali własną wizję kierunków rozwoju Muszyny w odpowiedzi na pytanie – jaka  powinna być „Muszyna moich marzeń”? Kandydaci wykazywali się także znajomością artykułów publikowanych na łamach „Almanachu Muszyny”.

Stypendia pomostowe dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie otrzymały uczennice: Kinga Gościńska, Klaudia Gościńska oraz Katarzyna Marczyk, które podejmą naukę na studiach wyższych w roku szkolnym 2018/2019.

Stypendia dla wyróżniających się uczniów Liceum Ogólnokształcącego przyznano Zuzannie Peregrym, Patrycji Śliwińskiej oraz Angelice Franczyk.

Serdecznie gratulujemy Stypendystom i życzymy dalszych sukcesów!

Dziękujemy Stowarzyszeniu Przyjaciół Almanachu Muszyny za współpracę
i wspieranie utalentowanej młodzieży.

sdr
sdr

Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego Licealiada Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Plażowej Dziewcząt i Chłopców

Dnia 25 maja 2018 r. na  boisku do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Starym Sączu odbyły się Mistrzostwa  Powiatu Nowosądeckiego Licealiada Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Plażowej Dziewcząt i Chłopców.
Do zawodów zgłosiło się 7 zespołów w kategorii dziewcząt i 8 w kategorii chłopców (45 zawodników) ze szkół ponadgimnazjalnych. Drużyny grały do dwóch wygranych setów (do 15 pkt.) rozgrywając spotkania systemem brazylijskim.
Drużyna dziewcząt zajęła 3 miejsce zaś chłopców 5 miejsce.
Naszą szkołę reprezentowali Kinga Gościńska, Ewelina Pelaczyk, Michał Uryga, Mikołaj Zarzycki.
Opiekunem była Beata Prusak.
Gratulujemy.

W dniu 29 maja 2018 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia i czynności z zakresu profilaktyki i prewencji. Zostały one poprowadzone przez funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w ramach programu profilaktycznego „Z nami bezpieczniej…”.

II miejsce Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie w konkursie pn. Kreatywność – Innowacyjność – Nowe Technologie – Drogą do Sukcesu

17 maja 2018 roku w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu miała miejsce gala podsumowująca VI edycję projektu Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość. Uczestnicy tegorocznego konkursu pn. Kreatywność – Innowacyjność – Nowe Technologie – Drogą do Sukcesu, w ramach którego w zespołach tworzyli wirtualne firmy i promowali je w mediach społecznościowych, realizowali również krótkie filmiki o swoich firmach. Uczennice pracowały nad projektem od listopada 2017 roku, biorąc udział w wykładach i zajęciach pozalekcyjnych również w soboty.

Drużyna naszej szkoły w składzie Dorota Lech, Weronika Zielińska, Paulina Długosz i Anna Przybysz pod opieką p. Tomasza Przyborowskiego po raz kolejny znalazła się na podium, tym razem zajmując II miejsce (w roku szkolnym 2016/2017 I miejsce). Zespół zrealizował projekt Z wędką po Popradzie, o którym możecie przeczytać na:

https://www.facebook.com/zwedkapopopradzie/

O gali wręczenia nagród czytaj na:  http://www.nowysacz.pl/wlacz-myslenie

Serdecznie gratulujemy!!!

4 miejsce Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie w Orlikach

18 maja 2018 r. na Orlikach w Muszynie i Szczawniku odbyły się zawody Powiatowe w piłkę nożną. Organizatorem imprezy  były Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego, Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie oraz Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

 1. Do zawodów zgłosiło się 7 zespołów: (84 zawodników)
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju
 • Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie
 • Zespół Szkół w Łącku
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
 • Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie
 • Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu
 • Liceum Ogólnokształcące w Grybowie

Kolejność końcowa w turnieju:

M-ce

Szkoła/Drużyna

1.

Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu

2.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju

3.

Zespół Szkół w Łącku

4.

Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie

5.

Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie

6 – 7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu

 

Liceum Ogólnokształcące w Grybowie

PZS reprezentowali :

 1. Krzysztof Michalik –bramkarz
 2. Tomasz Synowiec
 3. Arkadiusz Nowak
 4. Jakub Radzik
 5. Hubert Piksa
 6. Hubert Chmielowski
 7. Maksymilian Wątorek
 8. Marek Tokarczyk
 9. Mirosław Jasiński

Opiekun – p. Angelika Stoińska
pomoc techniczna – p. Beata Prusak