Wystawa SPAM Sto kolekcjonerskich eksponatów na stulecie odzyskania niepodległości

10 listopada 2018 roku mieliśmy zaszczyt brać udział w wernisażu wystawy zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny w Muzeum Regionalnym „Państwa Muszyńskiego”. Uczniowie: Krzysztof Hadała, Angelika Franczyk, Zuzanna Peregrym oraz Patrycja Śliwińska przygotowani przez p. Piotra Szkrobuta odczytali protokoły władz Muszyny z lat 1914-1918.

Ponadto mieliśmy zaszczyt wraz z Panią Dyrektor Izabelą Labuś oraz innymi uczestnikami wystawy złożyć nasze podpisy na dokumencie z przesłaniem dla przyszłych pokoleń, który został złożony do tzw. kapsuły czasu  z informacją o otwarciu w dniu 10 listopada 2068 roku.

Wystawa będzie prezentowana do 22 grudnia 2018 roku. Serdecznie zachęcamy wszystkich do zapoznania się z eksponatami przybliżającymi historię naszych przodków i regionu.

O wydarzeniu czytaj więcej na: https://www.facebook.com/pg/AlmanachMuszynyRedakcja/posts/

Narodowe Święto Niepodległości 2018

11 listopada to data szczególna w polskim kalendarzu. W tym roku jest jeszcze bardziej wyjątkowa: obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. To właśnie 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach niebytu na politycznej mapie Europy odrodziła się. W ciągu ponad wieku, wiele pokoleń Polaków próbowało przywrócić nam państwo. Próby te, choć często krwawe, kończyły się niepowodzeniem. Klęską okazały się największe zrywy narodowowyzwoleńcze dziewiętnastego wieku: powstania listopadowe  i styczniowe.  Jednak Polacy nie tracili ducha. Kultywowali narodowe tradycje, obyczaje, język i historię. I kiedy nadszedł odpowiedni moment, pragnienie odzyskania niepodległości nadal było bardzo gorące. Na skutek czynników politycznych oraz polskiego czynu zbrojnego koniec pierwszej wojny światowej przyniósł nam odzyskanie niepodległości.

9 listopada 2018 roku uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Społeczność Powiatowego Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Muszynie  uczestniczyła w Mszy św. w intencji ojczyzny, odprawionej przez ks. Macieja Sidora w kościele parafialnym p. w. św. Józefa Oblubieńca w Muszynie.

Następnie na hallu głównym szkoły miała miejsce akademia. Pani dyrektor Izabela Łabuś powitała gości: ks. proboszcza Pawła Stabacha, prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny p. Ryszarda Kruka, radnego Powiatu Nowosądeckiego p. Andrzeja Gancarza oraz grono pedagogiczne i młodzież.

Akademię rozpoczęliśmy od odśpiewania pełnej wersji hymnu narodowego. Włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji Minister Edukacji Narodowej i Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN, ustanawiając Rekord dla Niepodległej.

Kolejnym punktem programu było złożenie uroczystego ślubowania przez klasę IA LO. W imieniu klasy ślubowali: Emilia Janusz, Julia Stoińska i Jakub Prusak.

Przemówienie p. Dyrektor zawierało mądre, życiowe  przesłanie:

Ludzkie życie składa się z wielu zdarzeń małych, czasem nieco większych i niezwykle rzadko – wielkich. Także i dzisiaj mamy taki splot zdarzeń. Dla kraju wielkim wydarzeniem są uroczystości stulecia odzyskania niepodległości. Dlaczego jest to wydarzenie wielkie? Bo tysiące dobrych Polaków, naszych poprzedników, nie bacząc na własny los, o tę wolność walczyło, z myślą o niej pracowało, w niej upatrywało warunek konieczny szczęścia swoich dzieci.

I my te wartości podzielamy. I dla nas wolność Polaków w wolnej i mądrze rządzonej Europie jest warunkiem dobrego życia. Tę wolność dzisiaj mamy, nią oddychamy.

Nie czuje się powietrza, którym się oddycha. Dopiero gdy go zabraknie, człowiek się dusi. To samo jest z wolnością oraz z nieodłączną od niej prawdą. Spróbujmy o tym pamiętać.

Wśród wielu małych, codziennych zdarzeń, z których składa się życie i ucznia, i rodzica, i nauczyciela, jest miejsce na jedno zdarzenie, które – wydaje się – nie powoduje żadnych materialnych skutków. Ktoś powie: to tylko niewiele mówiący gest. Czy na pewno?

Mówię o ślubowaniu uczniów klasy pierwszej. Ślubowanie to pewna deklaracja postępowania, to umieszczenie siebie w porządku społecznego świata. Cóż, o deklaracjach czasem łatwiej zapomnieć niż je spełniać dzień po dniu. Deklaracje – powie ktoś – to przecież samoograniczenie. Ślubuję, więc  coś   m u s z ę .

To prawda. Chcę jednak, byście uwierzyli, że bez takiego nałożonego samemu / samej sobie ograniczenia – człowiek się rozpada. Pyta: kim jestem? I nie słyszy odpowiedzi.

A tu idzie o zarówno proste, jak i ważne odpowiedzi. Kim jestem wobec rodziców? Kim – wobec nauczyciela? Kim wobec miasteczka czy mojej wsi?

Przychodzą pierwsze odpowiedzi: jestem rosnącym człowiekiem, myślę o swojej przyszłości, dostrzegam dobre strony otoczenia, zaczynam dostrzegać też, że jest pole dla zmian, które może ja zainicjuję.

Dostrzegam najbliższą ojczyznę, krajobraz nad Popradem. Za tą krainą przeczuwam całą Polskę, tę prawdziwą, nie tę z ekranu telefonu czy telewizora. Czy ta Polska mnie zechce? Co jej będę mógł dać od siebie?

Kiedyś, już wkrótce, pojawią się kolejne pytania. Zostawmy je dziś nie postawione. Będzie ich aż nadto, a z nimi trud dokonywania wyborów. Przekonacie się, że człowiek nieustannie wybiera.

Kiedyś każde pokolenie Polaków, najlepsi synowie tego narodu, wybierali walkę o wolność „naszą i waszą”. Pamiętajmy o obydwu członach tego apelu. Nawet sto lat temu, w roku 1918, Polacy nie otrzymali wolności na stałe. Przyszedł najcięższy sprawdzian 2. wojny światowej. Nie było to więc szczęśliwe sto lat. Ale było w nich trochę wolności, trochę prawdy.

Życzę Wam dobrych dni w tej szkole i w życiu rodziny, miasta, Polski.

Akademia dostarczyła wielu wzruszeń. Jak przystało na świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, było patetycznie, ale też optymistycznie i radośnie. Z pocztem sztandarowym wystąpili: Magdalena Cisowska, Mikołaj Zarzycki i Dorota Lech z IIIA i IIIT. Śpiewali i recytowali: Natalia Chmielowska i Krzysztof Hadała oraz Zuzanna Peregrym (prowadzenie) z IIIA, Żaneta Białas, Paulina Cisowska, Angelika Franczyk, Magdalena Kumorek, Ewelina Nieć, Alicja Smyda, Patrycja Śliwińska, Piotr Hadała (akompaniament) i Michał Rucki z IIA, Dawid Kantor, Szymon Romańczyk i Michał Wachna z IA przygotowani przez p. Annę Bursztyńską-Rucką, p. Marka Dymka i koordynatora obchodów rocznicowych p. Piotra Szkrobuta. Dekoracje wykonała Małgorzata Ruchała z IIA, a z pomocą przyszły nam p. Angelika Stoińska i p. Dagmara Góraj-Kałucka.

Życzymy Wszystkim radosnego świętowania!!!

Zdjęcia oglądaj również na https://www.facebook.com/muszynawnecie/

Warsztaty Akademii Seniora

8 listopada 2018 roku w Muzeum w ramach Akademii Seniora Panie oraz uczennice IIA LO, biorące od marca udział w spotkaniach, przygotowały kotyliony. To świetne przygotowanie do obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Szczególnie podziękowania za pomoc kierujemy do p. Angeliki Stoińskiej, p. Anety Peregrym i dziewcząt z klasy I A LO.

Pobijmy razem Rekord dla Niepodległej

W piątek 9 listopada 2018 roku odbędzie się uroczysta akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dokładnie o godzinie 11.11 odśpiewamy hymn narodowy w pełnej wersji, włączając się w ogólnopolską akcję.

Przypominamy, że w tym dniu wszystkich obowiązuje strój galowy.

Stypendium dla absolwentki Liceum Kasi Marczyk

Jak czytamy na stronie SPAM:

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przyznała stypendium pomostowe (współfinansowane przez SPAM) na pierwszy rok studiów Katarzynie Marczyk z Żegiestowa. Kasia była stypendystką „Almanachu Muszyny”, na egzaminach maturalnych osiągnęła najwyższe oceny w muszyńskim LO. Została przyjęta na Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, na kierunek o wdzięcznej nazwie komparatystyka. Swoją przyszłość zawodową widzi w pracy naukowej w łączności z dwiema swoimi pasjami: literaturą i filozofią. Powodzenia Kasiu!

Katarzyno! Gratulujemy i pozdrawiamy!

Wszystkich Świętych 2018

Pęknięta struna świata

niesiesz mnie życie niebezpieczną falą
trwożysz mnie życie raniącym kamieniem

gdy pod niebiosa wiatr tęsknotę niesie
ty jesteś sensem i krętym dążeniem

ku wiecznym bramom

Eligiusz Dymowski

Źródło: http://e-bialek.pl/dymowski/peknieta-struna-swiata/

31 października 2018 roku przedstawiciele samorządu szkolnego i uczniowie kl. IIA wraz z opiekunem SU p. Dagmarą Góraj-Kałucką zapalili znicze na grobach zmarłych nauczycieli i przy grobie poległych w czasie II wojny światowej żołnierzy spoczywających na muszyńskim cmentarzu.

Modlitwą objęliśmy zmarłych uczniów i nauczycieli: wieloletniego dyrektora szkoły śp. Waldemara Serwińskiego, śp. Jolantę Serwińską, śp. Witta Kmietowicza, śp. Marię Byrczak, śp. Annę Gumulak, śp. Lucynę Barszcz oraz zmarłych z rodzin pracowników i uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie.

Wtorek pełen wrażeń

30 października 2018 roku uczniowie klasy I Liceum spędzili nie tylko na nauce. Zorganizowane specjalnie dla nich warsztaty integracyjne, prowadzone przez p. Dorotę Walczyk, dyrektor  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krynicy-Zdroju, dały świetną możliwość poznania samego siebie i siebie nawzajem.

Uczniowie klasy II Liceum brali udział w warsztatach malarskich inspirowanych twórczością Maryana. Prowadził je, podobnie jak w ubiegłym roku, Pan Krzysztof Bojarczuk, artysta, grafik, prezes Zarządu Stowarzyszenia Maryana z Nowego Sącza, promującego osobę Maryana – a właściwie Pinchasa Bursteina – twórcy pochodzącego z Nowego Sącza.

Zajęcia składały się z dwóch części: teoretycznej, kiedy można było zasłuchać się w opowieść o życiu Maryana, artysty obciążonego afazją i bez nogi, nieznanego prawie w Polsce oraz praktycznej, w której Prowadzący rozdał nam farby akrylowe, blok i pędzle, po czym nakazał zanurzyć się w mroczny świat Maryana i poddać się inwencji twórczej, inspirowanej jego obrazami. W efekcie powstało kilka naprawdę ładnych tworów malarskich.

W projekcie brała udział klasa II LO. Na koniec uczniowie otrzymali pamiątkowe albumy pt. Pokój Maryana.

Jeszcze raz dziękujemy bardzo Panu Krzysztofowi Bojarczukowi za przeprowadzenie warsztatów. Warto było!!!

Arkadio – Rób to co kochasz

24 października 2018 roku w Powiatowym Zespole Szkół odbył się program z profilaktyki uzależnień Arkadio – Rób to co kochasz. Spotkanie przeznaczone dla wszystkich uczniów klas I – IV miało charakter konferencji na temat drogi życia pasją i talentami. Wystąpienie przeplatane było tekstami Arkadio, przygotowanymi wcześniej i na freestylu.

Odsyłamy do oficjalnej strony: https://www.arkadio.pl/rob-to-co-kochasz

Naprawdę warto!!! Dziękujemy za spotkanie!!!

 

Pomoc dla Norberta!!!

22 października 2018 roku Samorząd Uczniowski PZS w Muszynie przekazał 584 złote na pomoc dla Norberta.

Norbercie! Życzymy Tobie i Rodzicom

zdrowia i wytrwałości w walce z chorobą!!!

W imieniu Rady Samorządu Uczniowskiego PZS dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do pomocy dla Norberta!!!

Koncert Muzycznej Grupy Twórczej NaŚi

17 października 2018 roku w naszej szkole odbył się Koncert Muzycznej Grupy Twórczej NaSi. Nastrojowa muzyka i poetyckie teksty przeniosły słuchaczy w magiczną podróż do borów i kniei. Warto było przyjść i choć na chwilę odpocząć od codzienności.

Grupa koncertuje w składzie Patrycja Śliwińska – wokal, Magdalena Śliwińska – skrzypce,  Marek Dymek – gitara oraz Hubert Śliwiński – gitara, wokal. Pan Hubert jest autorem  tekstów i muzyki. Wiersze czytał również p. Jakub Cieciura, absolwent Liceum z 2007 roku.