Moi Drodzy Uczniowie,

znajdujemy się wszyscy w tej samej, trudnej sytuacji. Wy – bo znacznie trudniej Wam realizować swoje wielkie, średnie i całkiem małe zamiary, my, nauczyciele, bo spadły na nas nie tylko nieoczekiwane, ale także dla wielu całkiem nowe obowiązki.

Tym trudnościom towarzyszy niemały stopień napięcia i niepokoju; zaryzykuję stwierdzenie, że tym większy, im więcej obrazów podsuwa nam wyobraźnia. Zapewne i dzieci obawiają się o zdrowie rodziców i dziadków, i tym bardziej rodzice – o Wasze.

Sprawy edukacyjne poruszają z Wami nauczyciele, ja ze swej strony będę się starała pomóc  w kwestiach technicznych(lub sygnalizować je władzom). Jak się domyślacie – i może już odczuwacie – Internet nie całkiem był przygotowany na kataklizm. Podobnie struktury edukacji, choć ta jest w tym elastyczna, iż zależy po części od nas.

W obecnej sytuacji nowego sensu nabierają te idee oświatowe, które stawiają nauczyciela jako doradcę ucznia. Nie chcemy (i nie bardzo możemy) skupiać się na kontroli tego, co wyuczone. Sami powinniście siebie kontrolować, motywować do pracy.

Osobiście jestem przekonana, że o jedno jest dziś łatwiej: jesteście gospodarzami swego czasu. Nie słychać dzwonków. Ile czasu przeznaczycie na to, co (w nauce, wśród zdobywania umiejętności) lubicie, a ile na to, co „okrutna szkoła” wymaga, to zależy od Was. Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej.

I jeszcze jedno: bardzo dużo też zależy od tego, czy w domu postaracie się zmniejszyć napięcie (gdyby ono się pojawiło), czy dostrzeżecie, że każdy z domowników znajduje się pod presją, a dla każdego też jest ona trochę inna. Oto nauka empatii: zanim ktoś się żachnie, zanim warknie – niech weźmie głębszy oddech. Ten oddech – i uśmiech – i wsparcie – są potrzebne każdemu.

Gdzieś w szpitalach ludzie umierają na brak oddechu. Postarajcie się, żeby go nigdy nie zabrakło wśród Was.

I między nami.

Izabela Łabuś

Komunikaty Dyrektora Szkoły

Zdalne nauczanie od 25.03.2020 r.  do 10.04.2020 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

 1. Ustalam tygodniowy zakres nauczania na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych zgodnie z planem lekcji, obowiązującym do dnia 12 marca 2020 r.
 2. Ustalam obowiązkowy dyżur nauczyciela w celu umożliwienia rodzicom konsultacji w każdą środę w godzinach 15.oo – 16.oo

Komunikaty dla Uczniów

 1. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. proces edukacyjny będzie prowadzony zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tak więc możliwa będzie realizacja nowych treści  z podstaw programowych, a także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów w nauce.
 2. Formy kontaktu z uczniami i ich rodzicami, sposoby i techniki nauczania zdalnego, sposoby i formy oceniania ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
 3. Formy kontaktu z uczniami i ich rodzicami, sposoby i techniki nauczania zdalnego, sposoby i formy oceniania ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Komunikaty dla Rodziców

 1. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. proces edukacyjny będzie prowadzony zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tak więc możliwa będzie realizacja nowych treści  z podstaw programowych, a także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów w nauce.
 2. Ustalam obowiązkowy dyżur nauczyciela w celu umożliwienia rodzicom konsultacji w każdą środę w godzinach 15.oo – 16.oo.
 3. Sposoby i techniki nauczania zdalnego, sposoby i formy oceniania ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
 4. Proszę, abyście Państwo  informowali wychowawców klas o wszelkich problemach, korzystając z telefonów, maili. Wychowawcy z kolei będą się bezpośrednio kontaktowali z nauczycielami w celu usprawnienia pracy.

Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów PZS w Muszynie

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania Szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym okresie ustalony został też zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas.

W związku z organizacją zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość oraz koniecznością zapewnienia każdemu Uczniowi i Rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia informuję Państwa, że konsultacje będą się odbywały telefonicznie i mailowo. W tej formie będziecie też Państwo informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać znajdziecie Państwo:

 1. na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl;
 2. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 3. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 4. materiałów wskazanych przez nauczyciela, które będą dostępne na stronie internetowe szkoły / przesyłane pocztą elektroniczną, telefonicznie

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich duże wyzwanie. Dlatego bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o współpracę i wsparcie swoich dzieci w zdalnej nauce.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Izabela Łabuś

Szczęść Boże!

 Dzisiaj w imieniu społeczności Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie
otrzymaliśmy darowiznę na kwotę 213,00 zł w ramach akcji „wyślij pączka do Afryki 2020”.

Złożona przez Was darowizna zamieni się w posiłki dla osieroconych dzieci, opiekę medyczną
i lekarstwa dla chorych,nowe domy dla ubogich, czystą, zdrową wodę z 2 nowych studni.

 Wasza pomoc przez ręce naszych misjonarzy kapucynów trafi do najbardziej potrzebujących.
Bardzo dziękujemy!

 Z kolejnych pączków powstaną szkoła, plac zabaw, boisko i kaplica.

Prosimy zachęcić swoich znajomych do pączkowania, wspólnie zrobimy wiele dobrego!

 Misjonarze kapucyni otaczają swoją modlitwą całą Waszą społeczność.

 Jerzy Steliga

Fundacja Kapucyni I Misje

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów o zamknięciu wszystkich szkół, przedszkoli i żłobków, informujemy, że etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej zaplanowany na 12.03.2020 r., odbędzie się w innym terminie, po zakończeniu kwarantanny. Wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji kryzysowej, będziemy Państwa na bieżąco informować o nowej dacie przeprowadzenia etapu szkolnego i innych szczegółach. 

I miejsce PZS – Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego Licealiada Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Dziewcząt

5 marca 2020 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego Licealiada Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Dziewcząt.

Do zawodów zgłosiło się 8 zespołów (96 zawodniczek).

Mistrzostwo Powiatu Nowosądeckiego zdobył Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie, który uzyskał awans na zawody rejonowe (27.03.2020 r. – Łącko).

Zwycięska drużyna przygotowana przez p. Beatę Prusak występowała w składzie: Amelia Bębenek, Klaudia Furkawy, Emilia Janusz, Gabriela Mikusz, Daria Prusak, Wiktoria Pyrć, Wiktoria Skwarczowska, Julia Stoińska.

Wybrano również najlepszą zawodniczkę turnieju, którą została Gabriela Mikusz z IIA LO.

W uroczystym zakończeniu drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami i dyplomami.

Serdecznie gratulujemy!!!

Awans na zawody rejonowe 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

6 marca 2020 roku w Starym Sączu miały miejsce zawody powiatowe 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Gratulujemy występu Żanecie Białas i Patrycji Śliwińskiej. Uczennice przygotowała p. Anna Bursztyńska-Rucka.

Patrycja zajęła II miejsce i została jako jedyna w turnieju poezji śpiewanej zakwalifikowana do etapu rejonowego, który odbędzie się 31 marca 2020 roku w Nowym Sączu.

Patrycja śpiewała m. in. tekst Zespołu Naśi, w aranżacji Pana Huberta Śliwińskiego.
Gratulujemy!!!

Oferta edukacyjna 2020/2021
Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie
skierowana do uczniów

klas VIII szkoły podstawowej

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. JANA KOCHANOWSKIEGO w Muszynie

Gwarantuje:

 • bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomach podstawowych i rozszerzonych,
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, czynnych egzaminatorów OKE,
 • przyjazną atmosferę,
 • zindywidualizowane podejście do ucznia.

Tradycje szkoły

 • wolontariat,
 • współpraca z instytucjami lokalnymi,
 • udział w projektach, w tym również unijnych,
 • sukcesy artystyczne, przedmiotowe i sportowe uczniów.

Rekrutujemy do:

 • KLASY MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNEJ
  z rozszerzonym programem informatyki, matematyki oraz fizyki

Po ukończeniu edukacji w tej klasie, młodzież może kontynuować naukę na kierunkach ścisłych, ekonomicznych i na wszystkich wydziałach politechnik.

Zapewniamy:

 • realizację autorskich programów z informatyki i matematyki z  wykorzystaniem
  TIK – e-platforma, chmura Google, tablice interaktywne,
 • zwiększoną liczbę godzin fizyki,
 • przygotowanie do uczestnictwa w konkursach matematycznych,
  m. in. O Diamentowy Indeks AGH,
 • zajęcia w tych zakresach matematyki, których znajomość znacznie ułatwia studiowanie na kierunkach ścisłych,
 • nauczanie matematyki i j. angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych (m. in. tablice interaktywne).

 

 • KLASY BIOLOGICZNO-CHEMICZNEJ
  z rozszerzonym programem j. angielskiego, biologii oraz chemii 

Po ukończeniu edukacji w tej klasie młodzież może kontynuować naukę na kierunkach medycznych, takich jak: lekarski, stomatologia, analityka medyczna, farmacja, ratownictwo medyczne oraz  dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne oraz weterynaryjnych, przyrodniczych, chemicznych i biotechnologicznych.

Zapewniamy:

 • zajęcia w tych zakresach biologii i chemii, których znajomość znacznie ułatwia studiowanie na kierunkach przyrodniczych,
 • nauczanie j. angielskiego z wykorzystaniem e-platformy na różnych poziomach zaawansowania,
 • uczestnictwo w akcjach promujących zdrowy styl życia,
 • realizację programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

 

 • KLASY JĘZYKOWEJ – NOWOŚĆ!!!
  z rozszerzonym programem języków: polskiego, angielskiego, niemieckiego

Po ukończeniu edukacji w tej klasie młodzież może kontynuować naukę na kierunkach humanistycznych (filologie, prawo, historia i inne), a także zarządzania i administracji oraz pokrewnych.

Zapewniamy:

 • nauczanie j. angielskiego i j. niemieckiego z wykorzystaniem e-platformy na różnych poziomach zaawansowania,
 • dodatkowe bezpłatne lekcje łaciny,
 • edukację filmową i teatralną,
 • przygotowanie do ogólnopolskich olimpiad i konkursów humanistycznych (Olimpiady Języka Angielskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konkursu Recytacji Poezji Anglo- i Niemieckojęzycznej, Małopolskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży Pióro Splotu, Powiatowego Konkursu Młodych Muzyków-Instrumentalistów, Wokalistów i Przeglądu Teatralnego),
 • wyjazdy na spektakle teatralne oraz udział w szkolnym kole teatralnym,
 • dodatkowe zajęcia artystyczno – teatralne i taneczne w Ognisku Pracy Pozaszkolnej,
 • udział w warsztatach pisarskich,
 • udział w warsztatach aktorskich prowadzonych przez profesjonalistów, w ramach współpracy z MCK Sokół Nowy Sącz,
 • spotkania z ludźmi kultury: poetami, malarzami, muzykami, udział w wernisażach  i odczytach naukowych,
 • zajęcia fotograficzne.

Ponadto zapewniamy:

 • wykłady w ramach współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz na terenie szkoły,
 • przygotowanie do egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym, dodatkowe darmowe zajęcia w ciągu całego roku szkolnego dla klas maturalnych,
 • nauczanie j. angielskiego z wykorzystaniem e-platformy moodlena różnych poziomach zaawansowania,
 • przygotowanie do ogólnopolskich olimpiad i konkursów, m. in. Konkursu WSB-NLU „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”,
 • zajęcia sportowe realizowane na hali sportowo-widowiskowej (piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, tenis, szachy) oraz na basenie, siłowni, lodowisku i stoku narciarskim.

 

 

TECHNIKUM ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

IMG_6245a


Turystyczny charakter regionu, w którym mieszkasz i dynamicznie rozwijająca się jego infrastruktura sportowa, turystyczna i wypoczynkowa stwarzają Ci realną szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy i wykonywanie wyuczonego zawodu w pobliżu miejsca zamieszkania lub w dowolnym miejscu na świecie !!!

Możliwości pracy absolwentów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Absolwent może podejmować pracę:

 • we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej: hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty,
 • obiektach zbiorowego żywienia,
 • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności,
 • organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania,
 • samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

Umiejętności nabywane przez absolwenta Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Kształcąc się w tym kierunku nabędziesz umiejętności związane z:

 • kompleksową obsługą przyjęć, imprez organizowanych w zakładach gastronomicznych,
 • żywieniem w gospodarstwie domowym,
 • pracą w administracji, na przykład w księgowości lub dziale sprzedaży,
 • pracą w administracji w zakładach zbiorowego żywienia (hotele, restauracje, szpitale itp.),
 • podstawą prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Umożliwiamy zdobycie międzynarodowych uprawnień kwalifikacyjnych.

Przedmioty zawodowe realizowane w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

 • działalność gospodarcza w gastronomii,
 • wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii,
 • zasady żywienia,
 • podstawy technologii gastronomicznej,
 • technologia sporządzania potraw i napojów,
 • ocena żywienia,
 • menadżer w gastronomii,
 • organizacja i wykonywanie usług gastronomicznych,
 • praktyki zawodowe.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

 • TG-07 – Sporządzanie potraw i napojów
 • TG-15. – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Nauka trwa
5 lat i kończy się uzyskaniem tytułu technika oraz zdaniem egzaminu dojrzałości.

Jeśli będziesz chciał uczyć się dalej – droga otwarta !!!
Posiadając maturę, możesz się starać o przyjęcie na dowolny kierunek studiów, a dysponując wiedzą z zakresu żywienia i usług gastronomicznych jesteś lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiów.

ZAPRASZAMY !!!