Maturzyści odebrali świadectwa

26 kwietnia 2019 roku uczniowie klasy III A Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego i klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Muszynie odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Uroczystość poprzedziła msza święta w kościele parafialnym.

Pani dyrektor Izabela Łabuś podziękowała Gronu Pedagogicznemu za pracę i trud włożony w przygotowanie do egzaminów i życzyła młodzieży radości i sukcesów w dalszym życiu. W przemówieniu padły słowa, które młodzi powinni potraktować jako drogowskaz do dorosłego życia:Teorie bywają piękne. Zapamiętacie jednak, że teoria i praktyka to dwie różne boginie. Co innego powiedzieć, że Wenus jest piękna, a co innego być muśniętym jej dłonią. Wenus, która – zacytuję Żeromskiego z „Ludzi bezdomnych” posiadła wiadomość o wszystkim, zobaczyła wieczne dnie i prace na ziemi, noce i łzy, które w ich mroku płyną.

Przed wami te dnie i te prace,  ludzkie łzy, ale i radości. 

Razem z całym Gronem Pedagogicznym życzę wam  zadowolenia z dobrze wykonanej pracy ucznia. 

Życzę wam tego, by doceniono Wasz wysiłek, i by był on na waszą miarę. Na wysoką miarę.”

W imieniu uczniów najstarszych klas podziękowania złożyły Zuzanna Peregrym i Izabela Glapś, a absolwentów pożegnali również uczniowie klas młodszych, wręczając tradycyjne pamiątki.

W czasie akademii wystąpili: Angelika Franczyk, Patrycja Śliwińska, Piotr Hadała, Krzysztof Hadała i Jakub Prusak.

Pani dyrektor wraz z wychowawcami Panią Małgorzatą Zielińską i Panią Joanną Sowa wręczyły świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody i pamiątkowe dyplomy. Na początku

Tytuł Primus Inter pares otrzymała Cisowska Magdalena z klasy III A LO, która uzyskała najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie.

Magdalena odebrała również Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz świadectwo z wyróżnieniem.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i więcej oraz zachowaniem wzorowym lub bardzo dobrym z klasy III A LO:

Izabela Czerwińska
Dorota Lech
Zuzanna Peregrym
Tomasz Synowiec
Weronika Zielińska

Z klasy IV Technikum wyróżnieni zostali Izabela Glapś za najwyższą średnią ocen oraz wzorowe zachowanie i Michał Uryga za wzorowe zachowanie i pracę na rzecz szkoły.

W czasie uroczystości zaszczycili nas swoją obecnością Państwo Bożena i Ryszard Krukowie. Współpraca Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny ze szkołą trwa ponad dwadzieścia lat i obfituje wieloma, przyznawanymi corocznie, stypendiami. Dzisiaj klasie I A LO za najwyższe wyniki, frekwencję i pracę na rzecz środowiska lokalnego został wręczony czek na 3500 zł. Klasa wraz z wychowawcą pojedzie na wycieczkę do Warszawy.

Po rozdaniu wszystkich świadectw nastąpiły podziękowania za pracę w szkolnych kołach zainteresowań.

Za pracę w Wolontariacie zostali wyróżnieni:

Zuzanna Peregrym, Weronika Zielińska, Dorota Lech, Izabela Glapś, Aleksandra Bawełkiewicz, Michał Uryga, Jakub Tokarczyk, Weronika Pyrek.

 Za reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych dyplomy otrzymali:

Oliwia Wróbel, Kinga Mitro, Dorota Lech, Weronika Zielińska, Michał Uryga, Marcin Gościński, Sylwester Gumulak, Dawid Kosztyła, Mateusz Piksa Tomasz Synowiec, Patryk Gosztyła, Damian Tyczyński Maksymilian Wątorek.

Wyróżnieni zostali także rodzice, którzy angażowali się w sprawy szkoły:

Państwo Józefa i Zdzisław Lech, Pani Joanna Siedlarz i Pani Renata Rams.

Drodzy Absolwenci Liceum i Technikum

życzymy Wam

wszystkiego najlepszego w dorosłym życiu,

 a na egzaminach połamania piór!

Chrystus zmartwychwstał!

Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Z Chrystusem brzemię dźwigaliśmy krzyża,
Bok nam przebito, pochowano nas;
Chrystus zmartwychwstał, do nieba się zbliża,
U bram niebieskich oczekuje nas.

Lecz nie masz nieba bez czynu, bez woli,
Bez łez, bez trudów, bez ofiar i strat;
Ach! nieraz krwawo serce nas zaboli,
Nim się w nadchmurny uniesiemy świat.

Myśli w dzień zmartwychwstania, Władysław Syrokomla

 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych,

serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia,

pogody ducha oraz wielu Łask Bożych

Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu,

Nauczycielom emerytowanym i Pracownikom

 obsługi Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie

 życzy Samorząd Uczniowski Liceum i Technikum

Szanowni Rodzice!!!

W związku z trwającym protestem nauczycieli uprzejmie zawiadamiam, że termin zebrań z Rodzicami w Szkole zostaje przesunięty na 24 kwietnia 2019 r., godz. 1700.

Mam nadzieję na wyrozumiałe podejście Państwa do zaistniałej sytuacji.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Izabela Łabuś

Mistrzostwa Rejonu Licealiada Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt

Patronat Honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

Sprawozdanie z Mistrzostw Rejonu Licealiada Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt

Organizator – Małopolski Szkolny Związek Sportowy – Kraków, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego, Zespół Szkół w Łącku.

Termin i miejsce zawodów – 28 marca 2019 r. – Zespół Szkół w Łącku.

Cel imprezy – popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieży, kształtowanie właściwych postaw i zachowania podczas rozgrywek sportowych – gra fair play oraz wyłonienie mistrza w turnieju, reprezentanta na zawody wojewódzkie.

Do zawodów zgłosiły się 4 zespoły mistrzowie powiatów: limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, miasta Nowy Sącz – (48 zawodniczek):

  • II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu – miasto Nowy Sącz
  • I Liceum Ogólnokształcące w Gorlicach – powiat gorlicki
  • I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej – powiat limanowski
  • Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie – powiat nowosądecki

Zespoły grały systemem „każdy z każdym”, spotkania rozgrywane były do dwóch wygranych setów, sety do 25 punktów, trzeci set decydujący do 15 punktów.

Kolejność końcowa w turnieju:

  1. II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu
  2. Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie 
  3. I Liceum Ogólnokształcące w Gorlicach
  4. I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej

Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie reprezentowały:

D. Lech, W .Zielińska, W. Mitro, E. Janusz, K. Furkawy, J. Stoińska, G. Mikusz, N. Smyła. Opiekun p. Beata Prusak
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Patronat Honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Angelika Franczyk wyróżniona!

21 marca 2019 roku w PWSZ w Nowym Sączu odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytacji Poezji Anglojęzycznej i Niemieckojęzycznej. Naszą szkołę reprezentowały uczennice II A LO Małgorzata Ruchała, recytując Ironic satire  Shimon’a Weinroth’a, Alicja Smyda – Der Erlkoing Johanna Wolfganga Goethego i Angelika Franczyk – Die Loreley Heinricha Heinego.

Uczennice zostały przygotowane przez p. Dagmarę Góraj-Kałucką i p. Izabelę Sowa.

Serdecznie gratulujemy!!!

Licealiada Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Chłopców

20 marca 2019 roku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego Licealiada Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Chłopców. W  Zespole Szkól Zawodowych w Grybowie i Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie do zawodów zgłosiło się 8 zespołów (96 zawodników).
Nasza szkoła zajęła 4 miejsce. Drużyna grała w składzie: M. Uryga, M. Zarzycki, M. Gajowski, J. Radzik, K. Hadała, J. Prusak, J. Stróżyk, J. Nowak, M. Nowak i M.Jasiurkowski.
Opiekunem była p. B.Prusak.
Gratulujemy!!!

 

Akcja Wyślij pączka do Afryki

Szczęść Boże,
W imieniu Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie otrzymaliśmy darowiznę w ramach akcji „Wyślij pączka do Afryki 2019”. Darowizna w wysokości 300 zł złożona w imieniu Waszej społeczności zamieni się  w czystą wodę dla ludzi w wioskach, posiłki dla dzieci osieroconych, możliwość pójścia do szkoły,  operacje niepełnosprawnych i wiele innych.  Wasza pomoc przez ręce naszych misjonarzy kapucynów trafi do najbardziej potrzebujących.
Bardzo dziękujemy!
br. Jerzy Steliga OFMCap
Fundacja Kapucyni i Misje

W akcji zorganizowanej w ostatni dzień lutego przez Samorząd brali udział uczniowie I A i II A Liceum: Angelika Franczyk, Patrycja Śliwińska, Julia Stoińskiej, Kamil Dara, Michał Rucki i Jakub Prusak.

W imieniu Samorządu dziękujemy p. Beacie Prusak za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki.

Dzień otwarty Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie

Za nami pełen wrażeń Dzień otwarty Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie. Dzisiaj, 13 marca 2019 roku gościliśmy w naszej szkole uczniów oddziałów gimnazjalnych i klas ósmych wraz z dyrektorami, pedagogami i wychowawcami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Muszynie-Folwark, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powroźniku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. Ratowników Górskich w Krynicy-Zdroju, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju oraz   Samorządowego Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu.

Nasi goście mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych na rok szkolny 2019/2020 oraz osiągnięciami przedmiotowymi i sportowymi z ostatniego roku. W programie znalazło się wiele atrakcji.

Prezentację przedstawili p. mgr inż. Jacek Stanisz i p. mgr inż. Marzena Połeć, przedstawiciele WGGiOŚ Akademii Górniczo-Hutniczej, krakowskiej uczelni, z którą współpracujemy. Matematyka, nauczana w naszej szkole na poziomie rozszerzonym, daje możliwość studiowania na jednej z najlepszych uczelni w kraju. Co roku również bierzemy udział w Olimpiadzie O Diamentowy Indeks AGH. Matematyce poświęcony był również wykład oraz gry interaktywne.

Pasjonaci biologii i chemii testowali chemicznego kameleona, przyglądali się wstrząśniętemu błękitowi i antocyjanom z kapusty. Podziwiali fioletowy dym – wynik sublimacji  jodu. Zaciekawienie wzbudziły kolorowy cylinder, niebiesko-złota reakcja odwracalna, złoty deszcz i fluorescencja chlorofilu, riwanolu, fluoresceiny, chininy i berberyny. Skutki doświadczeń z fizyki z wykorzystaniem induktora, pompy czy działania zasady zachowania momentu pędu  można było sprawdzić samodzielnie.

Zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia w językach obcych z cyfrowymi narzędziami wspomagającymi naukę, takimi jak kahoot czy quizlet, które miały miejsce w pracowniach językowych i pracowni projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.

Nie zabrakło również prezentacji przedmiotów humanistycznych: języka polskiego oraz historii. Młodzież wysłuchała m. in. wykładu na temat historycznych i współczesnych typów broni, ASG i mogła sprawdzić własne umiejętności w grach FPS.

Jednak bezkonkurencyjni i najbardziej oblegani byli uczniowie Technikum, którzy przy suto zastawionych stołach pokazali swoje umiejętności. Powodzeniem cieszyły się bezalkoholowe drinki, zdobnictwo cukiernicze, carving, przekąski i słodkości.

Szanowni Goście, dziękujemy za przybycie i zainteresowanie!!! Czekamy na Was w naszej szkole!!!

Dziękujemy gorąco wszystkim niezawodnym, pracowitym, wspaniałym uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie!!! Dziękujemy, że zawsze możemy liczyć na Waszą pomoc!!!

1 miejsce w Mistrzostwach Powiatu Nowosądeckiego – Licealiada Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Dziewcząt

12 marca 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie i Zespole Szkól Zawodowych w Grybowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego Licealiada Młodzieży Szkolnej w Siatkówce Dziewcząt. Nasza szkoła zajęła 1 miejsce.

Szkołę reprezentowały Julia Stoińska, Gabriela Mikusz, Klaudia Furkawy, Natalia Smyła, Wiktoria Mitro, Dorota Lech, Emilia Janusz.

Statuetkę wyróżniającej się zawodniczki otrzymała Julia Stoińska.

Gratulujemy wszystkim zawodniczkom i opiekunowi p. Beacie Prusak!!!