Studniówka 2023

Za nami Studniówka. Zabawa uczniów klasy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie odbyła się w piątek, 20 stycznia 2023 roku w gustownie udekorowanej sali okolicznościowej Kuźnia Krynica.
Po oficjalnym powitaniu i symbolicznym przecięciu wstęgi, odtańczono poloneza, a następnie po uroczystej kolacji wyśmienita zabawa trwała do białego rana.
Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i w wyjątkowy wieczór bawili się z nami.
Podziękowania składamy również Rodzicom, szczególnie Pani Kindze Kulig, za perfekcyjne przygotowanie imprezy.
klasa IV LO wraz z wychowawczynią

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2023 – Perspektywy – Liceum w Muszynie drugą najlepszą szkołą powiatową

Z dumą i przyjemnością informujemy, że w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2023 organizowanym przez Perspektywy, zostaliśmy wyróżnieni Brązową Tarczą. Metodologia rankingu zakłada osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki oraz sukcesy szkoły w olimpiadach i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych – https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/methodology/ranking-wojewodzki-liceow-2023-metodologia

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego sklasyfikowano na 74 miejscu wśród liceów województwa małopolskiego.

Wśród wszystkich dziewięciu szkół prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu zajęliśmy drugie miejsce.

Wyniki rankingu:

https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/rankings/ranking-malopolski

Gabriela Buliszak – stypendystka Prezesa Rady Ministrów 2022

8 grudnia 2022 roku w LO nr II im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2021/2022.

Jak możemy przeczytać na stronie Kuratorium:

W tym roku szkolnym, w całej Małopolsce, stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 439 uczniów.  Stypendium przyznawane jest osobom, które w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. To ogromne wyróżnienie nie tylko dla uczniów, ale także ich szkół, nauczycieli i rodziców.

Gabriela Buliszak odebrała stypendium z rąk Pani Haliny Cimer, Małopolskiego Wicekuratora Oświaty.

Serdecznie gratulujemy i życzymy Gabrieli dalszych sukcesów!!!

42 Zawody Latawcowe Szkół i Placówek Wychowania Pozaszkolnego

29 października 2022 roku na stadionie sportowym Poprad w Muszynie zostały rozegrane 42 Zawody Latawcowe Szkół i Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Organizatorem imprezy był Powiatowy Zespół Szkół – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Muszynie. Zawody oficjalnie otworzyła Pani dyrektor Izabela Łabuś życząc udanej zabawy i wysokich lotów.

Modelarze rywalizowali w kategorii latawców płaskich i skrzynkowych. Komisja sędziowska najpierw oceniała latawce pod kątem stopnia trudności i estetyki wykonania oraz dokonała oceny plastycznej. Latawce były pięknie zdobione wspaniałymi rysunkami i ogonami. Ocena więc była niełatwa.

O ostatecznej lokacie decydowały więc loty latawców. Przy pięknej pogodzie miło było podziwiać majestatycznie wznoszące się modele. Najbardziej widowiskową była konkurencja wysokościowa, w której oceniano najwyższe loty.

Dla wszystkich po wspaniałej, ambitnej rywalizacji został przygotowana kiełbasa i herbatka.

Najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Dzięki naszym sponsorom: Spółdzielni Pracy „Muszynianka”, firmie „Magraf”, UMiGU Muszyna i Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu nie zabrakło również nagród pocieszenia dla pozostałych uczestników.

Narodowe Święto Niepodległości 2022

Dzisiaj, 10 listopada 2022 roku, odbyła się akademia z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W kameralnym gronie uczniowie klasy IVP wraz z panią dyrektor Izabelą Łabuś oraz nauczycielami obejrzeli przygotowaną przez Mateusza Szkrobuta i Kacpra Tokarczyka prezentację. Dzięki niej przypomnieliśmy sobie, jak trudna była droga Polski do odzyskania niepodległości. Jak co roku włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji MEiN „Szkoła do hymnu” 2022.

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym ustawą z kwietnia 1937 roku. Po I wojnie był obchodzony tylko dwa razy: 1937 i 1938 roku. W latach II wojny światowej obchody rocznicowe były surowo zabronione, tak jak i inne przejawy polskości. W czasach komunizmu organizowane manifestacje patriotyczne na rzecz odzyskania niepodległości, były brutalnie tłumione przez władze komunistyczne. Dzień 11 listopada jest bardzo ważny dla historii naszego kraju, ponieważ po 123 latach niewoli Polska odzyskała suwerenność i mogła jako niezależne państwo samodzielnie decydować o losach swoich obywateli.

Stanowisko Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie

W związku z pojawiającymi się w sferze publicznej opiniami o losach muszyńskiego Liceum, o okolicznościach jego bliskiego zamknięcia oraz o projektach na przyszłość czujemy się w obowiązku wyrazić pogląd środowiska nauczycielskiego Liceum. W skrócie był on już zawarty w piśmie Dyrektorki Liceum, Izabeli Łabuś, skierowanym na ręce Starosty Nowosądeckiego, z dnia 29 grudnia 2021 r. Jednak uważamy, że – wobec zarysowanej, zapewne wstępnie, opinii niektórych osób spośród władz Muszyny – należy kilka kwestii dopowiedzieć, kształtując dyskurs społeczny.

Po raz pierwszy miejska ogólnokształcąca szkoła średnia istniała tu w latach 1945-1950. Wobec politycznych nacisków i trudnej sytuacji społecznej tamtego czasu szkoła została zamknięta.

Ponownie środowisko ubiegało się skutecznie o otwarcie liceum na początku lat 80. i zabiegi te zostały uwieńczone powodzeniem w roku 1984. Czasy świetności Liceum przypadły na lata dyrekcji ś.p. Waldemara Serwińskiego, późniejszego burmistrza Muszyny.

Wkrótce, bo w roku 1996, nastąpiła reforma oświaty. I tak szkoły podstawowe oraz gimnazja podporządkowano gminom, szkoły średnie – powiatom. Zarazem nadzór jakości nauczania w zasadzie przeniesiono z oddziałów kształcenia nauczycieli oraz z kuratoriów do szkół i w praktyce powierzono dyrektorom. Niezależnie od zamierzonych celów, nadzór ów został znakomicie osłabiony, gdyż dyrektor nie może mieć kompetencji metodyka równocześnie dziesięciu przedmiotów. Metodyków miał w zasadzie zastąpić ustalany na podstawie egzaminów przyrost wiedzy i umiejętności (tzw. edukacyjna wartość dodana – EWD), nigdy jednak wskaźnik ten nie został wykorzystany w procesie zarządzania oświatą. Nie było w interesie żadnych władz: ani lokalnych, ani wojewódzkich – informowanie społeczeństwa, czy szkoły realizują cele, dla których zostały powołane. Czy ktoś się pokusił o porównanie EWD szkół Gminy z wynikami w Powiecie? Czy choćby śledził wynik matury z matematyki w Muszynie na tle matur w Małopolsce?

Koegzystencja powiatu z gminą przynosi w niektórych przypadkach niespodziewane zwroty zdarzeń. Oto Powiat Nowosądecki pozbył się budynku Liceum w Muszynie, przekazując cenny obiekt Gminie w zamian za zniszczony naówczas budynek OPP (wartość budynku OPP została wyceniona na 15 % wartości części budynku, należącej do Liceum). Trudno znaleźć argumenty dla tej wymiany. A może już wtedy tliła się (wyrażona ostatnio przez Burmistrza) nadzieja, że Gmina sama zadba o nauczanie na poziomie szkoły średniej? Tak czy inaczej, utrata budynku nieuchronnie spychała Liceum do roli petenta, któremu można beztrosko proponować czy to powołanie szkoły sportowej (bez dysponowania bursą, kadrą nauczającą i znacznymi zasobami pieniędzy), czy też dokonywać – jak to się dzieje ostatnio – ryzykownych ocen, nie wspartych żadnymi danymi. Na marginesie tych uwag odnotujmy, że pod naciskiem części środowiska Muszyny– Liceum podjęło w 2016 r. próbę stworzenia klasy (nie: szkoły) sportowej, która jednak (naturalnie) spełzła na niczym.

Powołanie do życia gimnazjów miało głębokie uzasadnienie w kontekście wiedzy o psychologii rozwoju dziecka, jednak ukształtowanie w nich kadry wywodzącej się ze szkoły podstawowej (i pospiesznie przysposobionej) siłą rzeczy osłabiło osiągnięcie zamierzonego efektu. Także ukształtowanie gimnazjum i liceum jako szkół 3-letnich (a zasadniczo trwających po 2,5 roku) nie dało wystarczającej przestrzeni ani dla dydaktyki rozumnej i skorelowanej między pokrewnymi przedmiotami, ani dla zakorzenienia się pracy wychowawczej. Mimo tych zastrzeżeń późniejsza likwidacja gimnazjów tylko powiększyła chaos, cofając metodykę pracy z 13-15-latkami znów w sferę elementarną. Równocześnie ta młodzież już przewyższała niektórych nauczycieli kompetencjami w pozyskiwaniu wiedzy drogą informatyczną, co wydaje się być procesem obiektywnym.

W roku 2012 władze Gminy podjęły decyzję o sprzedaży na cele prywatne obiektu szkolnego Technikum Żywienia w Złockiem. Technikum to zostało przeniesione do budynku przy Rynku w Muszynie jako szkoła integralnie odtąd związana z Liceum. Mogło się wydawać, że taka decyzja ułatwi kompleksowe zarządzanie, jednak w istocie utrudniła przebieg procesu wychowawczego w obydwu placówkach, nieszczęśliwie połączonych (a należy dodać, że połączonych też w jednym obiekcie ze szkołą podstawową).

W roku 2016 scentralizowano w powiecie obsługę kadrową i księgową szkół średnich. Kolejne osoby zniknęły z bezpośredniej dyspozycji dyrektorów.

Tak pokrótce wygląda historia ostatnich czterdziestu lat oświaty muszyńskiej II stopnia. Równocześnie zwiększała się chłonność szkół licealnych w Nowym Sączu, zapewne ponad rozsądek. W roku 2015/2016 oświata nowosądecka zaproponowała 4136 miejsc, gdy w całym powiecie włącznie z jego „stołecznym” miastem gimnazja ukończyło 3596 ewentualnych kandydatów. Owo rozwarcie nożyc między ofertą a potrzebą ma tendencję zwyżkową jako namiastka wolnego rynku. Można to zjawisko oceniać z różnych stron, niewątpliwie jednak owocuje konsekwencjami w postaci stopniowego zamykania liceów (Piwniczna – Łącko – obecnie Muszyna), a także techników (Podegrodzie, Tęgoborze) w małych miejscowościach. W innych miastach stosuje się dość wątpliwe zabiegi, wprowadzając efektownie nazywane „kierunki” (klasa dziennikarska, klasa psychologiczna, klasa ratownictwa medycznego), które są tylko grą pozorów. Nie oceniamy takich zabiegów wysoko.

Co najmniej od ośmiu lat miały miejsce w naszym Liceum rosnące trudności rekrutacyjne, niewątpliwie znane władzom Gminy, skoro radnymi byli i są zarówno rodzice uczniów, jak i nauczyciele. Kwestie te były przedmiotem troski Rady Pedagogicznej, jednak kierunek zachodzących (a wyżej opisanych) zmian nie dawał perspektyw odwrócenia zaistniałej tendencji. Od trzech lat nie ma naboru do klasy pierwszej. Tego oczywistego faktu nikt nie ukrywał przed kolejnymi władzami.

Należy tu też obiektywnie ocenić, że Starostwo starało się wspierać Szkołę, pozwalając przez ostatnie lata na podtrzymanie istnienia nawet jednociągowego, a więc kosztownego Liceum. Takie podejście ze strony władz Powiatu powodowały m.in. wysokie wyniki, uzyskiwane przez znaczny procent abiturientów muszyńskiego Liceum, aktywna jego współpraca z AGH i liczne wyrazy uznania ze strony tej ważnej uczelni, jak też ze strony Politechniki Krakowskiej.

Aby szkoła średnia w miejscowości liczącej poniżej 5.000 mieszkańców mogła przetrwać, konieczna byłaby usilna praca całej społeczności nad powstrzymaniem tendencji „emigracyjnych”. Trzeba tu otwarcie powiedzieć, że przejawy takich usiłowań trudno było dostrzec.

Słyszymy obecnie o zamiarach kontynuacji liceum jako prywatnego, być może w jakiejś formie wspieranego przez Gminę. Pojawiło się parę koncepcji czy raczej haseł. Na razie mają one charakter woluntarystyczny. Pozostajemy z nadzieją, że to przedsięwzięcie się powiedzie, wspieramy je całym sercem. Podejmowane jednak tu i ówdzie rozmowy z poszczególnymi nauczycielami o ich przyszłym udziale w tym projekcie nie wydają się poważne, skoro nic o samym projekcie nie wiadomo. Wygląda to jak hasło „zróbmy coś”. Ale co? I jakie badania przeprowadzić, zanim się wybierze optymistyczny wariant? Tego na razie nie wiemy. Kto by te badania przeprowadzał? Rozumiemy, że jakiś poważny socjolog oświaty. Będziemy z nadzieją wsłuchiwać się w dialog, prowadzony na ważne dla mieszkańców Muszyny tematy.

Muszyna, 9 listopada 2022 r.

Wszystkich Świętych 2022 – czas zadumy

Każdemu kiedyś ktoś bliski umiera,
między być albo nie być
zmuszony wybrać to drugie.

Ciężko nam uznać, że to fakt banalny,
włączony w bieg wydarzeń,
zgodny z procedurą;

prędzej czy później na porządku dziennym,
wieczornym, nocnym czy bladym porannym;

i oczywisty jak hasło w indeksie,
jak paragraf w kodeksie,
jak pierwsza lepsza
data w kalendarzu.

Ale takie jest prawo i lewo natury.
Taki, na chybił trafił, jej omen i amen.
Taka jej ewidencja i omnipotencja.

I tylko czasem
drobna uprzejmość z jej strony –
naszych bliskich umarłych
wrzuca nam do snu.

Wisława Szymborska, „Każdemu kiedyś”

Jak każdego roku podtrzymujemy tradycję Samorządu i Wolontariatu naszego liceum. We środę klasa IVP wraz z panią dyrektor Izabelą Łabuś, p. Angeliką Stoińską i p. Beatą Prusak zapaliła symboliczne znicze na cmentarzu w Muszynie.
Obejmujemy pamięcią i modlitwą zmarłych uczniów i nauczycieli: wieloletniego dyrektora szkoły śp. Waldemara Serwińskiego, śp. Jolantę Serwińską, śp. Wita Kmietowicza, śp. Marię Byrczak, śp. Annę Gumulak, śp. Lucynę Barszcz oraz zmarłych z rodzin pracowników i uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie.

Dzień Edukacji Narodowej

Pani Dyrektor, Gronu Nauczycielskiemu, Nauczycielom Emerytowanym, Pracownikom Administracji i Obsługi składamy serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej!

Drodzy Nauczyciele dziękujemy za Wasze zaangażowanie i ogromne serce. Oby nigdy nie zabrakło Wam sił w przekazywaniu nam wiedzy i kształtowaniu naszych charakterów. Życzymy wytrwałości, cierpliwości i wiary w sens Waszej pracy!

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie

Rok akademicki rozpoczęty

Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym absolwentom, którzy rozpoczęli rok akademicki AD 2023. Szczególnie gratulacje kierujemy do Eweliny Zielińskiej, która w postępowaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów na Politechnice Krakowskiej otrzymała jedną z najwyższych ocen.

Życzymy Wam, drodzy Absolwenci Liceum, wspaniałego i owocnego roku!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Tradycji stało się zadość. Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Muszynie. Po uroczystej mszy świętej w kościele pw. św. Józefa, w czasie której wraz z władzami miasta uczciliśmy pamięć poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej,  odbyło się spotkanie z Dyrektor szkoły i wychowawcą.

Spotkaniu towarzyszyły słowa piosenki Czesława Niemena Dziwny jest ten świat. To słowa szczególnie aktualne w obliczu sytuacji politycznej na świecie, której jesteśmy świadkami. Wspólne wspomnienie 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej, dzięki prezentacji przygotowanej przez Tomasza Strzeleckiego, nastroiło nas refleksyjnie.

Jednak słowa piosenki możemy też odnieść do naszego  życia. Zmiany, które nas czekają, niosą ze sobą dreszcz emocji i wyczekiwania na to, co będzie. Wierzymy, że:

ludzi dobrej woli jest więcej
I mocno wierzę w to
Że ten świat
Nie zginie nigdy dzięki nim…

Przed nami ostatni rok nauki oraz egzaminy dojrzałości. Dołożymy wszelkich starań, aby podołać zadaniom, które przed nami stawia świat.

Dziękujemy przedstawicielom pocztu sztandarowego szkoły, którzy godnie reprezentowali naszą społeczność w czasie obchodów miejskich.

Życzymy
Pani Dyrektor Izabeli Łabuś,
Wychowawczyni oraz Gronu Pedagogicznemu
i Wam, Koleżanki i Koledzy
satysfakcjonującego roku szkolnego 2022/2023!!!
Samorząd LO

Zdjęcia z: https://www.facebook.com/muszynawnecie