Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas maturalnych PZS w Muszynie

30 kwietnia 2021 roku świadectwa ukończenia szkoły odebrali uczniowie klasy IIIA Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego i klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Pani Dyrektor Izabela Łabuś podziękowała wychowawcom: Pani Angelice Stoińskiej i Pani Anecie Peregrym oraz gronu pedagogicznemu za pracę z maturzystami. Żegnając abiturientów, sparafrazowała słowa św. Augustyna na temat miłości: Jeśli kochasz, to rozum rozkwita i wtedy rób, co chcesz, nie to, co dyktują Ci inni. Bądź mądry i odważnie wchodź w dorosłe życie. Swe słowa skierowała również do rodziców:

Szanowni, Drodzy Rodzice,

gdy oddawaliście swoje dzieci do liceum i technikum, świat wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Wydawał się stabilny. Ostatni rok boleśnie uczył nas pokory i ta nauka nie dobiegła jeszcze końca.
Wasze dzieci, a nasi absolwenci, wkraczają w ten nieoczekiwany świat we własnym imieniu. Czy wyposażyliśmy ich wspólnie – Wy i my, nauczyciele – w sprawdzone metody, prowadzące do szczęśliwego lub przynajmniej pogodnego życia? Dziś mniej niż zwykle jesteśmy o tym przekonani.
Tym bardziej potrzebujemy wszyscy gestu wspólnoty, ot, choćby takiego, jak pożegnanie nas przez maturzystów przed paroma dniami. To był piękny gest – a czuliśmy, że za nim stoją też i Wasze dobre myśli.
Chcę w imieniu własnym i całej wspólnoty pracowników Szkoły zawrzeć w słowach pożegnania podobny gest, skierowany ku Wam. Chcę liczyć wraz z Wami na powrót nas wszystkich do społecznej równowagi. Ufam, że spotykając się na ulicach Muszyny będziemy wymieniać uśmiech rozpoznania i nadziei.
Mówili nam, że to właśnie trudności hartują Polaków. Czas byłoby tego dowieść.
Serdecznie Was pozdrawiam,

Izabela Łabuś dyrektor szkoły

 

Tytuł Primus Inter Pares otrzymała Emilia Janusz z klasy IIIA LO.

Uczniowie z najwyższą średnią ocen oraz wzorową i bardzo dobrą oceną zachowania:

 • Klasa IIIA:

Emilia Janusz
Karolina Hans
Gabriel Przyborowski
Anna Błoniarczyk
Szymon Romańczyk
Klaudia Furkawy
Natalia Smyła
Julia Stoińska

 • Klasa IVT:

Joanna Piotrowska
Barbara Marczyk

Uczniowie wyróżnieni za pracę w Wolontariacie:

Julia Stoińska
Emilia Janusz
Gabriela Mikusz
Klaudia Furkawy
Joanna Piotrowska
Barbara Marczyk
Weronika Myjak
Karolina Hans

Uczniowie wyróżnieni za reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowych:

Julia Stoińska
Emilia Janusz
Wiktoria Mitro
Gabriela Mikusz
Klaudia Furkawy
Natalia Smyła
Joanna Piotrowska
Barbara Marczyk
Gabriel Przyborowski
Jakub Prusak
Jakub Stróżyk
Michał Gajowski
Michał Nowak
Hubert Piksa
Jakub Radzik
Szymon Zając
Mirosław Jasiński
Dawid Kantor

W imieniu klas II maturzystów pożegnała Wiktoria Widlak, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Uczennice klasy II wręczyły starszym koleżankom i kolegom tradycyjne pamiątki – medaliony z Janem Kochanowskim i Perfect Chef.

Drodzy Absolwenci Liceum i Technikum, życzymy Wam najwyższych wyników na egzaminach oraz szczęścia i powodzenia w dorosłym życiu!

Z poezją piękniej – Zielono mam w głowie

Wiosna to wdzięczny temat tekstów literackich. W tym roku nas nie rozpieszcza i zwleka z nadejściem. Aby rozgonić smutki, uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie postanowiły poszukać jej w… poezji. Skorzystały z zaproszenia Muzeum Regionalnego Państwa Muszyńskiego działającego przy MGOK w Muszynie i przygotowały wraz ze swą polonistką spotkanie w ramach cyklu Z poezją piękniej. Kolejne wydarzenie, w którym bierzemy udział od kilkunastu lat, odbyło się tym razem bez publiczności i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Na tle pięknej wystawy prac malarskich dziewczęta recytowały wiersze o tematyce wiosennej, autorstwa między innymi: Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Leopolda Staffa i Adama Ziemianina. Mottem przewodnim były słowa wiersza Kazimierza Wierzyńskiego:

Zie­lo­no mam w gło­wie i fioł­ki w niej kwit­ną
na klom­bach mych my­śli sa­dzo­ne za mło­du
Pod słoń­cem co dało mi du­szę błę­kit­ną
i któ­re mi świe­ci bez trosk i za­cho­du.

Roz­da­ję wo­koło mój uśmiech, bu­kie­ty
roz­da­ję wo­ko­ło i je­stem ra­do­sną
wi­chu­rą za­chwy­tu i szczę­ścia po­ety
co za­miast czło­wie­kiem po­wi­nien być wio­sną!

Przed wirtualną publicznością wystąpiły przygotowane przez polonistkę Annę Bursztyńską-Rucką: Gabriela Buliszak, Aleksandra Drozd, Wiktoria Gruca, Wiktoria Sopata, Kornelia Hamernik i Ewelina Zielińska, która swym śpiewem i grą na gitarze uskrzydliła nas wszystkich.

Miło nam powiedzieć, że Ewelina Zielińska w tym roku szkolnym wyśpiewała III miejsce w ramach XXVI Starosądeckiego Konkursu Młodych Wokalistów pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego (http://www.pmdkstarysacz.pl/edc_media/Lite/Item-0435/TinyFiles/Protokol-z-posiedzenia-jury-2.pdf).

Z poezją piękniej to cykliczne spotkania organizowane w ramach współpracy z Muzeum, dzięki którym młodzież naszego Liceum ma możliwość prezentować swą artystyczną wrażliwość i spotykać się z ludźmi kultury.

Cieszymy się, że mimo sytuacji, w której się znajdujemy, udało się przygotować spotkanie.

Serdecznie dziękujemy za umożliwienie nagrania Panom Jackowi Trawka, Mateuszowi Obidowskiemu i Maciejowi Zwierz z MuszynaTV.

Katarzyna Lach nagrodzona przez Starostę

Katarzyna Lach zajęła I miejsce w XV Powiatowym Konkursie Plastycznym pn. „Moje najpiękniejsze wspomnienie” pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego. Spośród 543 prac nadesłanych w różnych kategoriach wiekowych, praca Kasi została doceniona przez jury I miejscem.

Nagrodzona praca Katarzyny Lach, uczennicy klasy IIG Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie

Protokół na:

http://www.pmdkstarysacz.pl/edc_media/Lite/Item-0441/TinyFiles/Protokol-plastyczny-2.pdf

W konkursie brały udział Katarzyna Lach i Wiktoria Gruca z klasy IIG, którym serdecznie gratulujemy!!!

Koordynator: Anna Bursztyńska-Rucka

Lekcje z pedagogiem – Uwierz w siebie

W ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ze strony Powiatowej  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu, filii w Krynicy-Zdroju, uczniowie klasy IIP i klasy IIG uczestniczyli w spotkaniu on-line z pedagogiem –  dr Elżbietą Cygnar. Uzupełnili swoją wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, a także rozszerzyli kompetencje dotyczące radzenia sobie ze stresem. Spotkanie koordynowała pedagog szkolny Pani Danuta Tomczyk-Kajfasz.

Serdecznie dziękujemy Pani Doktor za ciekawe zajęcia i liczymy na dalsze wsparcie ze strony Poradni.

Ranking Genialni, Lokalni, Globalni im. D. Szaflarskiej

Przez kilkanaście lat Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny prowadziło duży program stypendialny zaadresowany do uzdolnionej młodzieży uczęszczającej do Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie. Wielu absolwentów naszej szkoły, którzy objęci byli programem stypendialnym, odnosi dzisiaj znaczące sukcesy na polu zawodowym. Przykładem mogą być Krzysztof Dziurbiel i Agnieszka Zahaczewska-Książek, wybitni pianiści. Ich talent docenili miłośnicy muzyki poważnej w europejskich salach koncertowych, są laureatami prestiżowych nagród. Oboje weszli do finałowej rundy Rankingu Genialni Lokalni Globalni im. Danuty Szaflarskiej. Aktualnie rozpoczął się etap głosowania o Nagrodę Publiczności. Warto docenić sukcesy absolwentów naszej szkoły – oddajcie głos na Krzysztofa lub Agnieszkę!

Link do głosowania:

Zdjęcia: Almanach Muszyny

Ósmoklasisto!!! Zapraszamy do LO w Muszynie!!!

Lubisz czytać, piszesz wiersze, śpiewasz, malujesz, marzysz o karierze na scenie…

Zaloguj się do nas: Klasa humanistyczna czeka na wrażliwców, którzy zastanawiają się nad sensem istnienia i chcą zmieniać świat!!! Edukacja to nie tylko wkuwanie, u nas znajdziesz swoje miejsce: przygotujemy Cię do matury na obu poziomach: podstawowym i rozszerzonym oraz rozwiniemy pasje artystyczne.

Co roku spotykamy się z ludźmi kultury, bierzemy udział i organizujemy warsztaty oraz wieczory poetyckie,  koncerty, z powodzeniem startujemy w różnych konkursach. Nasz ulubiony to Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, ale nie brakuje też literackich, poetyckich, muzycznych i malarskich. A może uda nam się razem przygotować spektakl? Może w języku obcym?

Także w tym roku szkolnym, mimo wielu innych kursów realizowanych w ramach projektu „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” uczniowie naszej szkoły skorzystali z możliwości proponowanych przez MCK Sokół w Nowym Sączu. Pięć osób brało udział w Akademii Słowa. To warsztaty prowadzone przez profesjonalistów: aktorów, reżyserów i wykładowców akademickich. W minionej edycji zagadnienia kursu obejmowały takie zagadnienia jak: ekspresja mowy i ciała, improwizacji i interpretacji tekstu czy przygotowania teatru jednego aktora.

Klasa humanistyczna to kierunek dla tych, którzy przyszłość wiążą również z językami obcymi. Wiadomo wszem i wobec, że bez angielskiego w obecnym czasie ani rusz. Myślisz o europeistyce, dziennikarstwie, stosunkach międzynarodowych, prawie, logopedii??? A może chcesz zostać psychologiem, antropologiem, edytorem,  czy komparatystą? Kierunek humanistyczny ułatwi Ci realizację marzeń.

XIV Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH

Klasa matematyczno-informatyczna w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Muszynie to miejsce dla pasjonatów nauk ścisłych. Od wielu lat gwarantujemy realizację autorskich programów z informatyki i matematyki z  wykorzystaniem TIK – e-platforma, Gnomio, chmura Google i tablicy interaktywnej. Nowatorskie podejście do nauczania matematyki i informatyki pokazuje zagadnienia w sposób ciekawy i przynosi rezultaty w postaci wysokich wyników maturalnych, szczególnie na poziomie rozszerzonym.

Co roku uczniowie mają również możliwość weryfikowania swych umiejętności poprzez przystępowanie do różnych olimpiad i konkursów. I co ważniejsze, zdobywają indeksy, czyli dostają się na studia wyższe z pominięciem rekrutacji. Pix Programming Challenge, O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej ( w roku 2020 trzy indeksy) i O Diamentowy Indeks AGH to tylko niektóre spośród tych, które otwierają drogę na studia.

Podobnie i w tym roku szkolnym przygotowania trwały od września i drugi etap XIV Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH już za nami. Wczoraj, 7 marca 2021 roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie pod opieką p. Zenona Smydy rozwiązywali w Krakowie na AGH zadania z matematyki.

Trzystopniowa ogólnopolska olimpiada pod nazwą „O Diamentowy Indeks AGH” realizowana jest w zakresie pięciu przedmiotów: matematyki, informatyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii. Laureaci olimpiady przyjmowani są na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej. Mamy nadzieję, że i tym razem nasi matematycy będą walczyć o tytuły finalisty i laureata w trzecim etapie.

Szkołę reprezentowali: Jan Cisowski, Aleksandra Drozd, Katarzyna Lach, Karol Peregrym, Weronika Piksa, Daria Prusak, Jakub Prusak, Gabriel Przyborowski, Konrad Smyda, Tomasz Smyda i Ewelina Zielińska.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w dalszych przygotowaniach!

Oferta edukacyjna 2021/2022

Oferta edukacyjna 2021/2022

Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie
skierowana do uczniów

klas VIII szkoły podstawowej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. JANA KOCHANOWSKIEGO w Muszynie

Gwarantuje:

 • bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomach podstawowych i rozszerzonych,
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, czynnych egzaminatorów OKE,
 • przyjazną atmosferę,
 • zindywidualizowane podejście do ucznia.

Tradycje szkoły

 • wolontariat,
 • współpraca z instytucjami lokalnymi,
 • udział w projektach, w tym również unijnych,
 • sukcesy artystyczne, przedmiotowe i sportowe uczniów.

Rekrutujemy do:

 • KLASY MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNEJ
  z rozszerzonym programem matematyki i informatyki

Po ukończeniu edukacji w tej klasie, młodzież może kontynuować naukę na kierunkach ścisłych, ekonomicznych i na wszystkich wydziałach politechnik.

Zapewniamy:

 • realizację autorskich programów z informatyki i matematyki z  wykorzystaniem
  TIK – e-platforma, chmura Google, tablice interaktywne,
 • przygotowanie do uczestnictwa w konkursach matematycznych,
  m. in. O Diamentowy Indeks AGH, O Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej,
 • zajęcia w tych zakresach matematyki, których znajomość znacznie ułatwia studiowanie na kierunkach ścisłych,
 • nauczanie matematyki i j. angielskiego z wykorzystaniem technologii informacyjno– komunikacyjnych (m. in. tablice interaktywne).

 

 • KLASY BIOLOGICZNEJ
  z rozszerzonym programem biologii i języka angielskiego

Po ukończeniu edukacji w tej klasie młodzież może kontynuować naukę na kierunkach medycznych, takich jak: lekarski, stomatologia, analityka medyczna, farmacja, ratownictwo medyczne oraz  dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne oraz weterynaryjnych, przyrodniczych, chemicznych i biotechnologicznych.

Zapewniamy:

 • zajęcia w tych zakresach biologii i chemii, których znajomość znacznie ułatwia studiowanie na kierunkach przyrodniczych,
 • nauczanie j. angielskiego z wykorzystaniem e-platformy na różnych poziomach zaawansowania,
 • uczestnictwo w akcjach promujących zdrowy styl życia,
 • realizację programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

 • KLASY HUMANISTYCZNEJ
  z rozszerzonym programem języka polskiego i języka angielskiego

Po ukończeniu edukacji w tej klasie młodzież może kontynuować naukę na kierunkach humanistycznych (filologie, prawo, historia i inne), a także zarządzania i administracji oraz pokrewnych.

Zapewniamy:

 • nauczanie z wykorzystaniem e-platformy j. polskiego i j. angielskiego na różnych poziomach zaawansowania,
 • edukację filmową i teatralną,
 • przygotowanie do ogólnopolskich olimpiad i konkursów humanistycznych,
 • udział w warsztatach pisarskich,
 • udział w warsztatach aktorskich prowadzonych przez profesjonalistów, w ramach współpracy z MCK Sokół Nowy Sącz,
 • spotkania z ludźmi kultury: poetami, malarzami, muzykami, udział w wernisażach  i odczytach naukowych.

Ponadto zapewniamy:

 • wykłady w ramach współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz na terenie szkoły,
 • przygotowanie do egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym, dodatkowe darmowe zajęcia w ciągu całego roku szkolnego dla klas maturalnych,
 • nauczanie j. angielskiego z wykorzystaniem e-platformy moodle na różnych poziomach zaawansowania,
 • przygotowanie do ogólnopolskich olimpiad i konkursów, m. in. Konkursu WSB-NLU „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”,
 • zajęcia sportowe realizowane na hali sportowo-widowiskowej (piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, tenis, szachy) oraz na basenie, siłowni, lodowisku i stoku narciarskim.

ZAPRASZAMY !!!