Komunikaty Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Nr 13/2020
Dyrektora  PZS w Muszynie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie procedury bezpieczeństwa w PZS w Muszynie w czasie realizacji zajęć OPP, konsultacji dla absolwentów i  konsultacji dla uczniów w okresie epidemii COVID-19.
Konsultacje dla absolwentów i konsultacje dla uczniów nadal mogą odbywać się zdalnie. Jeżeli absolwent/uczeń zdecyduje się jednak na realizację konsultacji w szkole, to zobowiązany jest do przestrzegania procedur bezpieczeństwa  wprowadzonych zarządzeniem nr 13/2020 obowiązujących od 25 maja 2020r. Jednocześnie informuję, że ucznia pełnoletniego również obowiązuje formularz zgłoszenia i oświadczenia rodziców.

Komunikaty Dyrektora Szkoły

Od poniedziałku, 18 maja br. otwarcie Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół – w miarę potrzeb.

Od 1 czerwca uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwości korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

W związku ze zmianą terminu egzaminu maturalnego dni wolne od zajęć dydaktycznych z 04, 05 i 06 maja 2020 r. zostają przeniesione na 08, 09 i 10 czerwca 2020 r.

Zakończenie roku szkolnego w Powiatowym Zespole Szkól w Muszynie

Niezwykły rok, dla którego trudno znaleźć analogie. Wahadło zatacza szeroki łuk: na jednym jego krańcu sytuuje się nasza osobność, oddzielenie od przyjaciół, a na drugim – codzienne wieści ze świata, staranne liczenie zmarłych i ozdrowiałych, ogólnoludzka życzliwość, którą darzymy tych, co leczą, i tych, co przez swój los powiedzą nam coś o naturze epidemii.

Wyjście ze szkoły średniej jest wyjściem w dorosłość. Trudno jednak powtórzyć tego roku te same formuły, które wypowiadałam od lat. Jaka to będzie dorosłość? Nie ma mądrych, a kto uważa, że wie, powinien może wrócić do szkoły.

Jakoś mam nadzieję, że więzi rodzinne nie zostaną zerwane, chociaż niektórzy odczuwali ich nadmiar. Że przyjaźnie się odnowią i może silniej ugruntują, jak po wspólnie przeżytej, trudnej przygodzie. Że dar życia – które dotąd mijało jak oczywistość – wielu z nas doceni.

Mam nadzieję, że przywrócona zostanie zachwiana ufność w rolę rozumu, którym zostaliśmy podobno równo obdarzeni, ale niewielu z niego korzystało. Mam nadzieję, że doceniona zostanie dobroć. W czasie epidemii widać, jak cenny to dar. Trzeba tylko, by dobroci towarzyszyła roztropność, nie zaś łatwa naiwność.

Moi Absolwenci, życzę Wam roztropności w życiu, dobroci w sercu, pogody w przeciwnościach i hartu w potrzebie.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie

Izabela Łabuś

24 kwietnia 2020 r. naukę szkolną w PZS w Muszynie zakończyli uczniowie klasy IIIA Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego i klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Najlepsi z najlepszych

Tytuł Primus Inter pares otrzymała Alicja Smyda, kl. IIIA LO.

Uczniowie z najwyższą średnią ocen oraz wzorową i bardzo dobrą oceną z zachowania:

Klasa III A LO

Smyda Alicja
Białas Żaneta
Franczyk Angelika
Kumorek Magdalena
Nieć Ewelina
Ruchała Małgorzata
Śliwińska Patrycja

 Klasa IV Technikum

Franczyk Karolina 

  • Rodzice wyróżnieni za współpracę ze szkołą:

Pan Leszek Cisowski i Pani Bożena Pyrć

  • Uczniowie wyróżnieni za pracę w Wolontariacie:

Ewelina Nieć, Magdalena Kumorek, Paulina Cisowska, Agnieszka Gościńska, Adrianna Gumulak, Patrycja Śliwińska, Angelika Franczyk, Karolina Franczyk , Urszula Jurek , Izabela Lipnicka, Wiktoria Pyrć, Kacper Błaszczyk, Bartłomiej Jurczyński, Arkadiusz Nowak.

  • Uczniowie wyróżnieni za reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych:

Hubert Chmielowski, Aleksandra Gościńska, Marek Tokarczyk, Karolina Franczyk, Izabela Lipnicka, Wiktoria Pyrć, Kacper Błaszczyk, Szymon Bugajski, Bartłomiej Jurczyński, Krzysztof Michalik, Arkadiusz Nowak, Filip Siuta, Mikołaj Zarzycki.

  • Uczniowie wyróżnieni za działalność na rzecz szkoły:

Patrycja Śliwińska, Angelika Franczyk, Ewelina Nieć, Magdalena Kumorek, Paulina Cisowska, Alicja Smyda, Piotr Hadała, , Michał Rucki, Anna Mikulska, Marzena Stylok, Żaneta Białas, Franczyk Karolina, Lipnicka Izabela, Pyrć Wiktoria, Błaszczyk Kacper, Bugajski Szymon, Jurczyński Bartłomiej, Michalik Krzysztof, Nowak Arkadiusz, Zarzycki Mikołaj.

O Maturzystach 2020 roku pamiętali również uczniowie klasy IIA i IIIT. Przygotowali dla nich tradycyjne podarunki, które od bardzo dawna przekazywane są w naszej szkole. Maturzyści, pamiętajcie:

Garść wspomnień:

Wszystkim absolwentom szkoły życzymy sukcesów na maturze oraz w dorosłym życiu.

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzę, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…
Zdrowia i odporności na ten czas.
Izabela Łabuś

Wyróżnienie w „Deutsch in der Hauptrolle” – „Niemiecki w roli głównej”

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie Wiktoria Gruca, Wiktoria Sopata i Jan Witassek  otrzymali wyróżnienie w  IV edycji Regionalnego Międzyszkolnego Konkursu na Film lub Prezentację Multimedialną w Języku Niemieckim „Deutsch in der Hauptrolle”, którego organizatorem był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu.
Konkurs  odbył się pod honorowym patronatem Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec oraz Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
Trzyosobowy team przygotował film pt. Oko w obiektywie, który opowiada o wspólnym hobby Wiktorii, Wiktorii i Jaśka, a więc o fotografowaniu. W filmie twórcy wykazali się nie tylko wysokimi umiejętnościami z zakresu j. niemieckiego, informatyki i filmu, ale także kreatywnością i błyskotliwością.
Gratulujemy naszym uczniom oraz opiekunowi p. Barbarze Sukiennik i życzymy dalszych sukcesów!!!

Informacje dotyczące konkursu można znaleźć w podanym linku: www.2lo.edu.pl