Pedagog

mgr Magdalena Gucwa

Poniedziałek: 8.00 – 11.00
Środa: 8.00 – 12.00
Piątek: 8.00 – 11.00

zadania-wiodące-2017-2018

plan działań wychowawczo-profilaktycznych-2017-2018

Ważne telefony:

TELEFON ZAUFANIA DLA MŁODZIEŻY: 116 111
MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA w Krakowie: 12 192 88
POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA w Nowym Sączu: 18 442 42 42
PORADNIA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ MONAR w Nowym Sączu
ul. Śniadeckich 10a: 18 443 74 44
PUNKT KONSULTACYJNY MONAR w Krynicy ul. Stara Droga 1: 18 471 55 34