Jubileusze

Nadanie imienia dla Liceum Ogólnokształcącego.

BEZIMIENNI – PRZESZŁOŚĆ

Dnia 29 listopada 2006 roku muszyńskie Liceum Ogólnokształcące zamknęło za sobą etap istnienia bez patrona. Rozpoczęta o godz. 9.00 ceremonia mszy św. wprowadziła szkołę w nowe czasy. W Kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca NMP złożono na ołtarzu dary z chleba, winogrona, świecy oraz kwiatów, a także dokonano uroczystego poświęcenia sztandaru.

Po przekazaniu tegoż oto symbolu z rąk rodziców (w tym przypadku sponsorów) uczniom, nastąpił wymarsz na zewnątrz. Ulicą Kościelną poczet sztandarowy, panie dyrektor oraz odświętnie ubrani uczniowie wraz z opiekunami udali się w kierunku szkoły. Ruch drogowy wstrzymała i bezpieczeństwa strzegła miejska policja.

O godzinie 10:45 nastąpiła ceremonia nadania imienia rozpoczęta przemową dyrektor Mirosławy Hadały. Odczytano długą listę gości przybyłych na uroczystość (m.in. Wiesława Majkę, ks. Prałata Józefa Wierzbickiego, Zbigniewa Czepelaka, Adama Mazura, Waldemara Serwińskiego, Ryszarda Chamioło, dyrektorów pobliskich szkół, przedstawicieli ze Słowacji    i wielu nie wymienionych). Po powitaniu zgromadzonych przez przewodniczącą samorządu LO rozbrzmiał hymn narodowy.

Żwawe odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego zwieńczone zostało wystąpieniem pocztu sztandarowego rodziców. Sztandar przekazano Pani Dyrektor jako symbol wartości wykształcenia.

Kolejnym punktem ceremonii było wystąpienie pocztu sztandarowego uczniów oraz powierzenie im sztandaru w opiekę. Uczniowie ślubowali wierność, walkę w jego imię oraz przysięgali mu wierność.

NADANIE IMIENIA

W kilka minut później p. wicedyrektor Barbara Multarzyńska przystąpiła do zaprezentowania imienia szkoły oraz uzasadnienia wyboru patrona. Wymieniono cztery główne przyczyny, którymi się kierowano, a mianowicie:

 • Tradycja literacka (Nasz patron był inspirowany muszyńskimi okolicami, wdziękiem ich przyrody).
 • Tradycja historyczna (Kochanowski przebywał na naszych muszyńskich terenach).
 • Tradycja geograficzna
 • Tradycja filozoficzna (Kochanowskiemu, a także Muszynie bliskie są idee humanizmu, harmonia, patriotyzm, tolerancja i umiłowanie w dążeniu do szczęścia).

Po zakończeniu mowy p. wicedyrektor Barbary Multarzyńskiej Zbigniew Czepelak, Dyrektor Komisji Edukacji i Sportu Starostwa powiatowego przedstawił Uchwałę Rady Powiatu. Poproszono także o głos Adama Mazura i Starostę na Muszynie – Waldemara Serwińskiego. Po czym nastąpiło odczytanie Aktu nadania imienia podpisanego przez Jana Golonkę.

Głos zabrali Waldemar Serwiński, a także Ryszard Chamioło, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty.

Złożono podziękowania z życzeniami udanej i owocnej przyszłości z rąk przedstawicielki rodziców. Wzruszenie, którego nie kryły obie panie wprowadziło zgromadzonych w rozbrzmiewającą melodię nowego hymnu szkolnego. Autorem pieśni jest Czesław Rablin. Hymn precyzyjnie wykonał chórek uczniowski.

Kolejnym punktem było odczytanie listy fundatorów i przekazanie im podziękowań. Bez p. Homy i p. Marii Janas, prezes Spółdzielni Pracy „Muszynianka”,  tablica pamiątkowa nie zaistniałaby.

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

Uroczyste nadanie imienia szkoły zwieńczone zostało częścią artystyczną. Przedstawienie powstało pod opieką  p. Moniki Fabisiak i Beaty Martyny. Wykonaniem kolejnych utworów muzycznych, a także pięknie wyrecytowanych fraszek naszego patrona byli: Iwona Domek, Małgorzata Gumulak, Magda Drozd, Karolina Pasiut, Elżbieta Gościńska, Paulina Szymczyk, Maksymilian Stelmach i Katarzyna Kubisz.

Po utworach o ludzkim losie, jego darach, miłości, cierpieniu, szlachetności, życiowej mądrości nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Zebrani na dolnym hollu budynku Liceum Ogólnokształcącego byli świadkami zerwania flagi przykrywającej tablicę z wizerunkiem Jana Kochanowskiego. Dokonali tego p. Waldemar Serwiński oraz p. Zbigniew Czepelak.

Przystąpiono do modlitwy, błogosławieństwa, a następnie poświęcenia tablicy pamiątkowej przez ks. Prałata Józefa Wierzbickiego.

Oficjalna uroczystość dobiegła końcowi, a zaproszonych skierowano na przygotowany poczęstunek. Zachęcano do zwiedzenia części licealnej oraz wykonania pamiątkowej fotografii na ławeczce nowego patrona.

Niech słowa wielokrotnie wypowiedziane dnia 29 listopada 2006 roku „Gość w dom, Bóg w dom” będą zawsze towarzyszyły wszystkim związanym z Liceum Ogólnokształcącym nowo nadanego imienia – Jana Kochanowskiego w Muszynie uroczystościom.

Klaudia Koralewska, IID

___________________________________________________________________________

Jubileusz XXV-lecia Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Kochanowskiego w Muszynie
grudzień 2009

Patronat honorowy objął starosta Nowosądecki Jan Golonka.

Z okazji Jubileuszu XXV-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Muszynie Powiat Nowosądecki ufundował szkole Sztandar.

Poświęcenie sztandaru nastąpiło podczas Mszy św. w Kościele parafialnym p.w. św. Józefa Oblubieńca w Muszynie. Mszę celebrował ks. Prałat Józef Wierzbicki, a poświęcenia dokonał katecheta liceum ks. Wojciech Janczura.

Uroczystości oficjalne i część artystyczna odbyły się w hali sportowej szkoły.


Zaproszenie na uroczystość przyjęli:

 • Jan Golonka – Starosta Nowosądecki,
 • Stanisław Szudek – Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Nowym Sączu,
 • Stanisław Wanatowicz – Przewodniczący Rady Powiatu,
 • Jan Dziedzina – Vice-przewodniczący Rady Powiatu,
 • Zbigniew Czepelak – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
 • Adam Mazur – Radny Powiatu Nowosądeckiego,
 • Włodzimierz Tokarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 • Stanisław Sułkowski – przewodniczący Rady MiGU Muszyna,
 • Aleksander Sowa – Przewodniczący Komisji Oświaty Rady MiGU Muszyna,
 • Bartłomiej Bujarski – Radny MiGU Muszyna,
 • Piotr Rutka – Radny MiGU Muszyna,
 • czcigodny ks. Wojciech Janczura -katecheta Liceum,
 • goście z zaprzyjaźnionego Gimnazjum im. Stöckela w Bardejowie (Słowacja):
  – Marcel Tribus,
  – Anton Almássy ,
 • Grażyna Michalik – prezes oddziału ZNP w Muszynie,
 • Bożena Mściwujewska-Kruk,
 • Komitet Stypendialny Almanachu Muszyny:
  – Małgorzata i Kazimierz Przyboś,
  – Krystyna Murzyn,
 • Maciej Palej – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Muszynie,
 • Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Powiatu Nowosądeckiego:
  – Janina Złotnicka – ZSP Krynica-Zdrój,
  – Anna Rapacz – ZSP Krynica-Zdrój,
  – Małgorzata Konstanty – ZSZ Stary Sącz,
  – Bogumiła Hybel – ZSZ Stary Sącz,
  – Lucyna Dybiec – Internat Międzyszkolny Stary Sącz,
  – Elżbieta Tarczyńska-Witek – PPP Grybów,
  – Dorota Walczyk – PPP Krynica-Zdrój,
  – Stanisław Zygadło – OPP Muszyna,
  – Lesław Tarasek – ZS Grybów,
  – Agata Król-Mirek – Gimnazjum Krynica-Zdrój,
 • Dyrektorzy szkół MiGU Muszyna:
  – Andrzej Gancarz – ZSO Muszyna,
  – Maria Borkowska – ZSP Powroźnik,
  – Monika Czermińska – SP nr2 Muszyna,
  – Izabela Łabuś – ZS Złockie,
 • Nauczyciele, Rodzice, Pracownicy, Uczniowie, Absolwenci, Przyjaciele i inni Goście.

Wśród Gości były nauczycielki, które w czerwcu 1984r. przeprowadziły pierwsze egzamin wstępny do liceum:
Jolanta Serwińska, Kazimiera Kalicka, Krystyna Łanuszka, Maria Borkowska.


Podczas uroczystości fundatorzy Sztandaru – Powiat Nowosądecki – przekazali Sztandar Szkole.

Sztandar przekazywali:

 • Jan Golonka – Starosta Nowosądecki,
 • Adam Mazur – Radny Powiatu Nowosądeckiego,
 • Stanisław Wanatowicz – Przewodniczący Rady Powiatu.

W imieniu szkoły Sztandar odebrali:

 • Mirosława Hadała – dyrekor LO Muszyna,
 • Marian Skwarczowski – Przewodniczący Rady Rodziców,
 • uczniowie – Jolanta Rutka, Artur Ziółko.

Fundatorom Sztandaru, Powiatowi Nowosądckiemu, zawdzięczamy symbol, który będzie fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły. Będzie uosabiał to wszytsko, co jest najlepsze, co jest ludzkie i co jest godne naśladowania.


Pan Jan Golonka, Starosta Nowosądecki, wręczył nagrody zasłużonym nauczycielom.
Nagrody otrzymali:

 • pani Dyrektor mgr Mirosława Hadała,
 • pani mgr Krystyna Wyka,
 • pan mgr Zenon Smyda,
 • pan mgr Marcin Wojtowicz.

Odznaczenia „Srebrne Jabłko Sądeczyzny” otrzymali:

 • pani mgr Barbara Multarzyńska,
 • pani mgr Małgorzata Wiśniewska – Rablin,
 • pan mgr Marek Dymek,
 • pani mgr Monika Fabisiak.

W części artystycznej wystąpili uczniowie (klasy IIA i IIB) oraz absolwenci Liceum (Magdalena Drozd, Małgorzata Gumulak, Karolina Pasiut, Kinga Szymczyk, Arkadiusz Szost, Jerzy Zawadzki). Uroczystości rozpoczęto polonezem w wykonaniu uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kurierów Sądeckich w Muszynie (wychowawcy: pani mgr Danuta Rutka i pani mgr Aleksandra Wnęk).

Tort urodzinowy od Gimnazjum w Muszynie.


PODZIĘKOWANIA:

„Najpiękniej jest świadczyć dobrodziejstwa tym, którzy się nam odwdzięczyć nie mogą.”

Dzięki ofiarności sponsorów możliwa była realizacja uroczystości. Serdecznie dziękujemy!

 • Firma „CECHINI”,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usłogowo-Handlowe Jerzy Witecki i Marek Kawula,
 • pan Jarosław Hans,
 • P.P.H.U. Jas-Pol,
 • pan Józef Gwiżdż,
 • pani Elżbieta Słysz dyr. Pensjonatu „HENRYKA”,
 • pan Adam Hutek,
 • pan Henryk Abram,
 • pp. Renata i Krzysztof Trela,
 • pani Krystyna Murzyn ,
 • pan Adam Wnęk,
 • pp. Krzysztof i Kinga (Majewska) Wnęk,
 • pp Adam Błażowski i Iza Ziółkiewska,
 • pani Kinga Ziółkowska,
 • pan Andrzej Koszucki,
 • pani Małgorzata Wiśniewska-Rablin,
 • pan Sławomir Kusion,

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu uroczystości:

 • Pani Annie Szubryt,
 • Pani Dyrektor Izabeli Łabuś oraz uczniom kl. III Zespołu Szkół w Złockiem,
 • pp. Agacie i Albinowi Śliwińskim,
 • Radzie Rodziców LO, a szczególnie Przewodniczącemu, p. Marianowi Skwarczowskiemu.

___________________________________________________________________________

V-LECIE NADANIA IMIENIA SZKOLE

Dnia 08.12.2011r. odbyły się w naszej szkole uroczystości związane z V-leciem Nadania Imienia Szkole.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. którą sprawowali: ks. Paweł Stabach, ks. Piotr Kruczyński oraz ks. Józef Wierzbicki.

Po tym zebrani udali się na uroczystą akademię do szkoły, podczas której p. Dyrektor podziękowała państwu Bożenie i Ryszardowi Krukom i Stowarzyszeniu Przyjaciół Almanachu Muszyny za życzliwość dla młodzieży naszej szkoły. Dzięki Funduszowi Stypendialnemu Almanachu Muszyny uczniowie i absolwenci szkoły otrzymują stypendia, które pozwalają im rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Podziękowania były skierowane także w stronę darczyńców, którzy finansowo, bądź rzeczowo wsparli naszą szkołę w przygotowaniu jubileuszu:

 • Firma Cechini – panowie Józef i Stanisław Cechini
 • Firma PPUH Jerzy Witecki, Marta Kawula
 • Lodziarnia Jagódka z Krynicy-Zdroju
 • Lucjan Sekuła
 • Henryk Abram
 • Stanisława Homa
 • Izabela Łabuś – dyrektor Zespołu Szkół w Złockiem oraz uczniowie: Magdalena Czajka, Lidia Migacz, Kinga Góra, Janina Kowalczyk, Paweł Majewski
 • Rodzice: Anna Szubryt, Agata Hadała, Halina Maślanka, Małgorzata Święs, Zdzisław Kapłon

Podczas części artystycznej spotkania mogliśmy wysłuchać utworów autorstwa Mistrza z Czarnolasu w wykonaniu uczniów naszej szkoły, obejrzeć pokaz mody inspirowany epoką renesansu, a także podziwiać Poloneza w wykonaniu uczniów klas IIIA i IIIB.

Wśród gości byli obecni:

 • Ryszard Poradowski – członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
 • Maria Jabłońska – wicedyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
 • Czcigodny ks. Paweł Stabach – proboszcz parafii p.w. św. Józefa w Muszynie
 • Włodzimierz Tokarczyk – wiceburmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 • Agata Król-Mirek – radna Powiatu Nowosądeckiego i dyrektor Gimnazjum Publicznego w Krynicy-Zdroju
 • Adam Mazur – radny Powiatu Nowosądeckiego
 • Andrzej Gancarz – radny Powiatu Nowosądeckiego i dyrektor ZSP w Muszynie
 • Włodzimierz Oleksy – radny Powiatu Nowosądeckiego
 • Stanisław Sułkowski – wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 • Jarosław Kempa – radny Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 • Goście z Gimnazjum w Bardejowie na Słowacji na czele z dyrektorem Marcelem Tribusem i wicedyrektorem Savcinskim oraz nauczyciele z Gimnazjum
 • Maciej Palej – prezes Banku Spółdzielczego w Muszynie
 • Danuta Dominik – dyrektor Banku PKO BP oddział w Muszynie
 • Sylwia Gacek – dyrektor Biblioteki Publicznej w Muszynie
 • Izabela Bajorek – dyrektor MGOK w Muszynie
 • Renata Trela – wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny

Dyrektorzy szkół i placówek Powiatu Nowosądeckiego:

 • Izabela Łabuś – dyrektor Zespołu Szkół w Złockiem
 • Małgorzata Konstanty – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
 • Janina Złotnicka – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy- Zdroju
 • Lucyna Dybiec – dyrektor Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu
 • Elżbieta Tarczyńska-Witek – dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Grybowie
 • Dorota Walczyk – dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Krynicy – Zdroju
 • Bożena Mynarek – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Podegrodziu
 • Krzysztof Ślipek – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej
 • Jolanta Gwóźdź – wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej
 • Lesław Tarasek – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie
 • Jacek Zaweracz – dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Piwniecznej-Zdroju
 • Stefan Pogwizd – wicedyrektor Zespołu Szkół w Łącku
 • Stanisław Zygadło – dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie

Dyrektorzy szkół z Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

 • Janina Dziedzina – wicedyrektor ZSP w Muszynie
 • Stanisław Korona – dyrektor ZSP w Złockiem

Oraz:

 • Marian Skwarczowski – przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum w Muszynie
 • Kazimiera Kalicka – nauczyciel – emeryt
 • Sławomir Wyka – nauczyciel – emeryt
 • Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego:
 • Agata Hadała
 • Halina Maślanka
 • Małgorzata Święs
 • Zdzisław Kapłon
 • Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Muszynie
 • Nauczyciele naszej szkoły
 • Uczniowie klas I, II i III liceum

Po części artystycznej goście udali się na poczęstunek.

Z okazji jubileuszu nasza szkoła otrzymała prezent – sprzęt multimedialny, którego sponsorami są: Maciej Palej – Prezes Banku Spółdzielczego w Muszynie i Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie. Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie ufundowały jubileuszowy tort.

Program artystyczny przygotowali:

Część artystyczna:

 • Monika Fabisiak, p. Anna Bursztyńska-Rucka

Polonez:

 • Angelika Stoińska, p. Renata Szwaja

Dekoracja:

 • Krystyna Tomasiak

Prowadzenie:

 • Mateusz Opyd, Alessandra Bertini (IIIC)

Recytacja:

 • Łucja Majchrzak (IIIA) – „Nie porzucaj nadzieje Pieśń IX”
 • Tomasz Zawiłowicz (IIIA) – „O żywocie ludzkim”
 • Krzysztof Iwanicki (IB) – „Na dom w Czarnolesie”
 • Anna Swinecka (IIIC) – „Nie masz i po raz drugi nie masz wątpliwości”
 • Joanna Kubisz (IIIC) – „Pieśń o spustoszeniu Podola”

Wokal:

 • Mateusz Opyd (IIIC) – Korowód
 • Adrian Smyda (IIIC)- Korowód
 • Bulanda Bartłomiej (IC) – Korowód
 • Patrycja Święs (IIIC) – „Kocham Cię życie”
 • Justyna Polańska (IIIA) – „Czas nas uczy pogody”
 • Patryk Załucki (IB) – „Rzecz czarnoleska”
 • Diana Śliwińska (IIIA) – „Modlitwa”

Chór – „Mury”, „Hymn o wschodzie słońca”

Gitara: Lilianna Kostrzewa (IB), Patryk Góral (IIB)

Pokaz mody: Marcin Ziółko, Diana Barańska (IA), modelki: Joanna Adamik (IA), Aldona Ciupek, Kinga Hajdasz, Anna Motyka, Klaudia Pawlik (IIA), Jessica Barańska (IIIC).

Polonez: Uczniowie klasy IIIA oraz IIIB

Zapraszamy do obejrzenia relacji na http://www.muszyna.tv/pl/35977/63551/V_Rocznica_Nadania_Imienia_Liceum_w_Muszynie.html

Zdjęcia można zobaczyć na archiwalnej stronie liceum

http://www.liceum.muszyna.pl/ins/index.php?id=101&c=75

___________________________________________________________________________

 Podwójne święto

DSC_8135 DSC_8137

2 lutego 2015 roku świętowaliśmy dwa jubileusze: XXX – lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego i XXXV – lecia Ogniska Pracy Pozaszkolnej.  Uroczystości w Powiatowym Zespole Szkół honorowym patronatem objął Starosta Nowosądecki pan Marek Pławiak.

Msza św. została odprawiona w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca przez ks. proboszcza Pawła Stabacha, a kazanie wygłosił ks. mgr lic. Tomasz Jamka.

Uroczystości oficjalne i część artystyczna odbyły się na hali sportowo – widowiskowej. Gości powitała dyrektor PZS w Muszynie mgr inż. Izabela Łabuś. Konferansjerami byli Anna Małek (IIA) i Tomasz Majkrzak (IIIA).

Zaproszenie na obchody jubileuszowe przyjęli:

 • Starosta  Nowosądecki  Pan Marek Pławiak
 • Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk
 • Pan Marian Ryba – członek Zarządu Rady Powiatu Nowosądeckiego
 • Radni  Powiatu Nowosądeckiego:
  Pani Zofia Nika
  Pan Andrzej Gancarz
  Pan Stanisław Sułkowski
  Pan Włodzimierz Oleksy
 • Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Pan Zbigniew Czepelak
 • Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej  Muszyna Pan dr Jan Golba
 • Wiceburmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Pan Włodzimierz Tokarczyk
 • Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej  Muszyna Pan Jerzy Majka
 • Pani Iwona Wachna, kierownik Referatu do Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
 • Proboszcz parafii Św. Józefa księdz Paweł Stabach
 • Dyrektor KO Delegatury w Nowym Sączu Pan  Stanisław Szudek
 • Dyrektorzy i Wicedyrektorzy  Szkół  i Placówek  prowadzonych przez  powiat
 • Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjów
 • Marcel Tribus Dyrektor Gimnazjum imienia Leonarda Stockela w Bardejowie
 • Redaktor Naczelna Almanachu Muszyny Pani Bożena Mściwujeską – Kruk
 • Prezes Stowarzyszenia „Harnicy Kultury” w Muszynie  Pani Barbara Rucka
 • Wieloletni Dyrektora OPP Pan Stanisław Zygadło
 • Prezes Spółdzielni Pracy „Muszynianka”  Pan Ryszard Mosur

Starosta Nowosądecki pan Marek Pławiak wraz z Wicestarostą panem Antonim Koszykiem i Dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu panem Zbigniewem Czepelakiem wręczyli zasłużonym nauczycielom Jabłka Sądeckie.

Złote Jabłko otrzymali: p. Monika Fabisiak i p. Adam Bartusiak.

Srebrne Jabłko otrzymali: p. Beata Prusak, p. Anna Bursztyńska-Rucka, p. Zenon Smyda, p. Bartłomiej Tokarczyk.

Wyróżnieni zostali również  p. Krystyna Tomasiak, p. Marek Dymek i p. Piotr Rutka.

Bogato ilustrowaną fotografiami historię Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego przedstawiła mgr Monika Fabisiak, a Ogniska Pracy Pozaszkolnej mgr Bartłomiej Tokarczyk.

Część artystyczną, która odbyła się po ślubowaniu klas pierwszych,  przygotowali uczniowie PZS pod kierunkiem mgr Anny Bursztyńskiej –Ruckiej, którzy odegrali Odprawę posłów greckich Jana Kochanowskiego.
Wystąpili:
Antenor – Oskar Tokarczyk
Aleksander – Antoni Lorek
Helena – Izabella Wilas
Pani Stara – Weronika Sułkowska
Kasandra – Marzena Niedzielska – Pawliszak
Poseł – Anna Małek
Ulisses – Jakub Rypel
Menelaos – Marcin Polański
Priamus– Szymon Gościński
Chór: Adrianna Mizera, Wiktoria Prałat,
Paula Tylek, Paulina Homa, Róża Lasota
Taniec wykonały: Magdalena Peregrym , Patrycja Piwowar
Stroje przygotowały: Aleksandra i Zuzanna Oleksa
Muzyka: Justyna Nieć
Obsługą techniczną zajęli się: Paweł Hadała, Filip Wrona,
Piotr Plata

Po przemówieniach i życzeniach od gości nastąpiło otwarcie wystaw jubileuszowych, prezentujących dorobek Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego i Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Honorowego przecięcia wstęgi dokonali:
Starosta Nowosądecki p. Antoni Koszyk
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu p. Zbigniew Czepelak
Wieloletni, emerytowany Dyrektor OPP p. Stanisław Zygadło
Dyrektor PZS w Muszynie p. Izabela Łabuś

Wystawę przygotowali:

Anna Bursztyńska – Rucka
Alicja Adamczyk
Anna Długosz
Dagmara Góraj – Kałucka
Aneta Peregrym
Beata Prusak
Angelika Stoińska
Małgorzata Zielińska
Krystyna Tomasiak
Marek Dymek
Bartłomiej Tokarczyk
Tomasz Przyborowski
Uczennice kl. II B: Julia Pawlik, Joanna Świerczek, Marzena Niedzielska – Pawliszak, Katarzyna Synowiec

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW:

„Służmy poczciwej sławie, a jako kto może,

Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże.”

/Jan Kochanowski/

Dzięki ofiarności i życzliwości sponsorów możliwa była realizacja uroczystości. Uroczystość wsparli:

 • Stowarzyszenie „Klucz Muszyński” i Pan Prezes Andrzej Gancarz
 • Spółdzielnia Pracy Muszynianka i Pan Prezes Ryszard Mosur
 • Firma „Cechini”
 • Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Łęczycki
 • Usługi remontowo–budowlane Jan Sarata
 • Willa „ELIZA” / ENGLISH ZONE Edyta i Sławomir Pych
 • „HalStaś” sklep wielobranżowy Kamil Pych
 • Restauracja & Pizzeria Agnieszka Barnowska
 • Ewa i Jarosław Hans
 • Lodziarnia JAGÓDKA Miranda i Martin Wróbel-Přeček
 • Aleksandra i Krzysztof Kubiesa Agencja Reklamowa PositiveColors
 • Apteka „Św. Jana” S. C. Dominika Jabłońska, Maria Gębka
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo-Usługowe Bożena i Grzegorz Romańczyk
 • Pan Artur Hadała i Pan Jacek Wiśniowski

Serdecznie dziękujemy również za pomoc w organizacji uroczystości

 • Radzie Rodziców PZS w Muszynie
 • Kamilowi Kijowskiemu
 • TvM
 • mgr Agnieszce Kmiecik i uczniom Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Relacja z uroczystości:

http://www.muszyna.tv/pl/35979/145533/Jubileusz_XXX_lecia_Liceum_w_Muszyie.html