Gabriela Buliszak – stypendystka Prezesa Rady Ministrów 2022

8 grudnia 2022 roku w LO nr II im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2021/2022.

Jak możemy przeczytać na stronie Kuratorium:

W tym roku szkolnym, w całej Małopolsce, stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 439 uczniów.  Stypendium przyznawane jest osobom, które w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. To ogromne wyróżnienie nie tylko dla uczniów, ale także ich szkół, nauczycieli i rodziców.

Gabriela Buliszak odebrała stypendium z rąk Pani Haliny Cimer, Małopolskiego Wicekuratora Oświaty.

Serdecznie gratulujemy i życzymy Gabrieli dalszych sukcesów!!!