Ranking Liceów Ogólnokształcących 2023 – Perspektywy – Liceum w Muszynie drugą najlepszą szkołą powiatową

Z dumą i przyjemnością informujemy, że w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2023 organizowanym przez Perspektywy, zostaliśmy wyróżnieni Brązową Tarczą. Metodologia rankingu zakłada osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki oraz sukcesy szkoły w olimpiadach i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych – https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/methodology/ranking-wojewodzki-liceow-2023-metodologia

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego sklasyfikowano na 74 miejscu wśród liceów województwa małopolskiego.

Wśród wszystkich dziewięciu szkół prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu zajęliśmy drugie miejsce.

Wyniki rankingu:

https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/rankings/ranking-malopolski