Wykaz podręczników

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I LO W MUSZYNIE
W ROKU SZK. 2018/2019

1. JĘZYK POLSKI – Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski – Zrozumieć tekst-zrozumieć człowieka, klasa I, część 1 i 2, wyd. WSiP,
2. JĘZYK ANGIELSKI – Matura Focus 2 Patricia Reilly, A. Grodzicka, wyd. Pearson + ćwiczenia
3. JĘZYK NIEMIECKI – MEINE WELTTOUR 1, Sylwia Mróz – Dwornikowska, Wyd. Nowa Era
4. HISTORIA – Janusz Ustrzycki – Historia podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy, (seria Ciekawi Świata), OPERON
5. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – Maciej Batorski – Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy (seria Ciekawi Świata), OPERON
6. BIOLOGIA – Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski, Biologia na czasie Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era
7. GEOGRAFIA – Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann, Oblicza geografii Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era
8. PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Piotr Krzyszczyk – Podstawy przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy, (seria Ciekawi Świata), OPERON
9. MATEMATYKA – Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk – Matematyka – poznać zrozumieć, Wyd. WSiP
10. INFORMATYKA – Grażyna Koba, Informatyka zakres podstawowy, Wyd. MiGra
11. FIZYKA – Marcin Braun, Weronika Śliwa, Odkryć fizykę podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
12. CHEMIA -Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy. wyd. Nowa Era
13. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński, Łukasz Wrycz-Rekowski – Edukacja dla bezpieczeństwa (seria Ciekawi świata), OPERON
14. WIEDZA O KULTURZE – Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum, Wydaw. Nowa Era
15. RELIGIA – Świadczę o Jezusie w Kościele. Podręcznik do religii dla I klasy liceum, red. W. Galant, R. Strus, wyd. Gaudium

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II LO W MUSZYNIE
W ROKU SZK. 2018/2019

1. JĘZYK POLSKI – Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk – Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka , klasa II , część 1 i 2, wyd. WSiP
2. JĘZYK ANGIELSKI – Matura Focus 3, Sue Kay, wyd. Pearson + ćwiczenia
3. JĘZYK NIEMIECKI – MEINE WELTTOUR 1, Sylwia Mróz – Dwornikowska, Wyd. Nowa Era
4. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO – Historia i społeczeństwo. Wątek: I. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. II. Europa i świat. Seria Odkrywamy na nowo. Wyd. Operon
5. BIOLOGIA – M. Guzik, E. Jastrzębska i in. Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era
F. Dubert, R. Kozik i in. Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era
6. MATEMATYKA – Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk – Matematyka – poznać zrozumieć, Wydaw. WSiP
7. FIZYKA – M. Braun, K. Byczuk i in. Zrozumieć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era
8. CHEMIA – Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. wyd. Nowa Era
9. RELIGIA – Świadczę o Jezusie w świecie. Podręcznik do religii dla II klasy liceum, red. W. Galant, R. Strus, wyd. Gaudium

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PODRĘCZNIKÓW DO KLASY III LO W MUSZYNIE
W ROKU SZK. 2018/2019

 1. JĘZYK POLSKI – Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk – Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka, klasa III, wyd. WSiP
 2. JĘZYK ANGIELSKI –Matura Focus 4, A Tokarz, B. Trapneli, wyd. Pearson +ćwiczeni
 3. JĘZYK NIEMIECKI – Krystyna Łuniewska i in., Alles Klar 1B, wyd. WSiP
 4. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO- Historia i społeczeństwo. Część Nowożytność. Adam Balicki, Bogumiła Balicka i in. Wyd. Operon
 5. BIOLOGIA -Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era
 6. MATEMATYKA – Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk – Matematyka – poznać zrozumieć, Wydaw. WSiP
 7. FIZYKA – M. Braun, K. Byczuk i in. Zrozumieć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era
 8. RELIGIA – Red. Ks. Zbigniew Marek – Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie. Podręcznik do religii dla III klasy liceum
 9. INFORMATYKA – Grażyna Koba, Informatyka zakres rozszerzony, Wyd. MiGra

 

Wykaz obowiązujących podręczników
DO KLASY II TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
w roku szkolnym 2017/2018

 1. JĘZYK POLSKI – Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski  –  Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka, klasa II, część 1 i 2, wyd. WSiP,
 2. JĘZYK ANGIELSKI –  Gateway plus 2 – A.Cole, D.Spencer, wyd. Macmillan, kontynuacja kl.I., Gateway Plus – intermediate (II półrocze)
 3. JĘZYK NIEMIECKI – K.Łuniewska, U.Tworek,Z.Wąsik – Alles klar, wyd.WSiP,
 4. HISTORIA – Janusz Ustrzycki – Historia podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, (seria Ciekawi Świata, wyd. Operon
 5. MATEMATYKA – A.Przychoda, Z.Łaszczyk , Matematyka -Poznać, zrozumieć, Wyd. WSiP,
 6. BIOLOGIA –  Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski  – Biologia na czasie, zakres rozszerzony 1,wyd.Nowa Era
 7. CHEMIA –  Hassa, A.Mrizgot, J.Mrizgot  –  To jest chemia – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych  – zakres podstawowy,wyd.Nowa Era
 8. GEOGRAFIA – Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann, Oblicza geografii Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era
 9. RELIGIA –  Galant, R.Strus  –  Świadczę o Jezusie w świecie – wyd. Gaudium,
 10. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE- Król – Wędrując ku dorosłości,   wyd. Rubikon
 11. ZASADY ŻYWIENIA – H. Kuchanowicz, I. Nadolna, B. Przygoda- Zasady żywienia. Planowanie i ocena, wyd. WSiP
 12. PODSTAWY TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ – Namysław, L.Górska – Procesy technologiczne w gastronomii, wyd. REA i WSiP
 13. TECHNOLOGIA SPORZĄDZANIA POTRAW I NAPOJÓW –  Kmiołek – Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna, cz.1,2,3.,  wyd. WSiP

Wykaz obowiązujących podręczników
DO KLASY III TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
w  roku  szkolnym  2018/2019

 1. JĘZYK POLSKI – Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski  –  Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka, klasa III część 1 , wyd. WSiP,
 2. JĘZYK ANGIELSKI –  Oxford Matura Trainer, poziom podstawowy – repetytorium z języka angielskiego, G. J. Manin, D. Gryca, wyd. Oxford.
 3. JĘZYK NIEMIECKI – K.Łuniewska, U.Tworek,Z.Wąsik – Alles klar, wyd.WSiP,
 4. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO – Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – Ciekawi świata, wyd.Operon
 5. MATEMATYKA – A.Przychoda, Z.Łaszczyk , Matematyka -Poznać, zrozumieć, Wyd. WSiP,
 6. BIOLOGIA –  Biologia na czasie 2,3 – zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
 7. RELIGIA –  Galant, R.Strus  –  Świadczę o Jezusie w rodzinie – wyd. Gaudium,
 8. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – Król  – Wędrując ku dorosłości, wyd. Rubikon,
 9. PODSTAWY TECHNOLOGII  GASTRONOMICZNEJ  –  Namysław, L.Górska – Procesy technologiczne w gastronomii, wyd. REA i WSiP,
 10. TECHNOLOGIA SPORZĄDZANIA POTRAW I NAPOJÓW – Kmiotek – Sporządzanie i ekspedycja napojów . Technologia gastronomiczna, cz.1,2,3,  wyd. WSiP,
 11. OCENA ŻYWIENIA  – H.Kuchanowicz, I.Nadolna, B.Przygoda – Zasady żywienia. Planowanie i ocena,  WSiP,
 12. MENADŻER W  GASTRONOMII  –  Gorzelany, W.Aue  –  Prowadzenie działalności gospodarczej,
 13. ORGANIZACJA I WYKONANIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH  –  Usługi gastronomiczne, Renata Szajny, wyd. WSIP + ćwiczenia.
 14. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Prowadzenie działalności gospodarczej, Gorzelny, W Aue.

 

Wykaz obowiązujących podręczników
DO KLASY IV TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
W  roku  szkolnym  2018/2019

 1. JĘZYK POLSKI – Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski  –  Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka, klasa III część 2 wyd. WSiP,
 2. JĘZYK ANGIELSKI –  Kontynuacja z klasy 3
 3. JĘZYK NIEMIECKI – K.Łuniewska, U.Tworek,Z.Wąsik – Alles klar, wyd.WSiP,
 4. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO – Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – Ciekawi świata, wyd.Operon
 5. MATEMATYKA – A.Przychoda, Z.Łaszczyk , Matematyka -Poznać, zrozumieć, Wyd. WSiP,
 6. BIOLOGIA – kontynuacja – Biologia na czasie 2,3 – zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
 7. RELIGIA –  Galant, R.Strus  –  Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka – wyd. Gaudium,
 8. JĘZYK ANGIELSKI W ŻYWIENIU I USŁUGACH – Sarna,  K.Sarna  -Język zawodowy w gastronomii , Wyd. WSiP
 9. OCENA ŻYWIENIA  –  Kuchanowicz, I.Nadolna, B.Przygoda  –  Zasady  żywienia . Planowanie i ocena,  wyd. WSiP,
 10. MENADŻER  W  GASTRONOMII  –  T.Gorzelany, W.Aue  –  Prowadzenie działalności gospodarczej,
 11. ORGANIZACJA  I  WYKONANIE  USŁUG  GASTRONOMICZNYCH  –  A.Kmiołek  –  Organizacja produkcji gastronomicznej. Podręcznik do nauki zawodu,  wyd. WSiP.
 12. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – A.Kmiołek  –  Organizacja produkcji gastronomicznej. Podręcznik do nauki zawodu,  wyd. WSiP.