Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe – rok szkolny 2017/2018

 

Nazwisko i imię nauczyciela Rodzaj
zajęć
Termin
zajęć
Miejsce
zajęć
Alicja Adamczyk Fakultet IIIB. Zajęcia dyd-wyrównawcze – technikum Wt, pt, 14.15, ustalone indywidualnie  s. 425
Anna Bursztyńska-Rucka Fakultet dla IIIA, IIIB, IVT. Przygotowanie do olimpiad i konkursów Czwartek 13.30-14.15 oraz wg potrzeb s.414
Marek Dymek Zajęcia biblioteczne Ustalane indywidualnie biblioteka
Paweł Zięba Zajęcia wyrównawcze Czwartek 14.15-15.00 s. 426
Izabela Grabiec Fakultet, zajęcia wyrównawcze Poniedziałek 14.15 s. 416
Małgorzata Jarząb Przygotowanie do konkursów, fakultety dla kl. III i IV, Akademia kulinarna – II sem W miarę potrzeb s. 410
Dagmara Góraj-Kałucka Zajęcia dyd-wyrównaw. kl. 1
Konsultacje kl. 4T
Konsultacje kl. 3b
Przygotowanie do konkursów
środa 13.30
czwartek  12.35
piątek 14.15
wg. potrzeb pon. 13.30
425
Magdalena Gucwa Konsultacje wg potrzeb gabinet pedagoga
Beata Prusak Zajęcia sportowe, przygotowanie reprezentacji szkoły Piątek 17.00-19.00 sala gimn.
Tomasz Przyborowski Zajęcia fakultatywne dla klasy IV Poniedziałek 14.00 s.424
Piotr Rutka Fakultet z fizyki Sobota 8.00 s. 201
Piotr Szkrobut Przygotowanie do konkursów i akademii W miarę potrzeb s. 424
Zenon Smyda Przygotowanie do konkursów i olimpiad matematycznych, fakultety sobota 9.00 – 11.00 s.413
Joanna Sowa Klub Wolontariatu Piątek 13.20, w miarę potrzeb s.425
Angelika Stoińska Zajęcia sportowe, przygotowanie reprezentacji szkoły  W soboty przed zawodami Orlik, sala gimn.
Aneta Peregrym Zajęcia fakultatywne dla maturzystów – poziom rozszerzony Piątek 14.15 – 15.05 s.420
Małgorzata Zielińska Zajęcia fakultatywne z biologii, progr. Rozszerzony dla maturzystów Sobota 9.00 w miarę potrzeb s 419
Ks. Maciej Sidor Koło teologiczne, przygotowanie do Olimpiady Teologicznej wg. potrzeb
Izabela Sowa Fakultet z j. niemieckiego, przygotowanie do matury Środa 12.35 s.425