Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe – rok szkolny 2018/2019

 

Nazwisko i imię nauczyciela Rodzaj
zajęć
Termin
zajęć
Miejsce
zajęć
Alicja Adamczyk konsultacje Piątek 7.10  s. 424
Anna Bursztyńska-Rucka Fakultet dla IIIA, IVT. Przygotowanie do olimpiad i konkursów Czwartek 8.50, środa 13.20 oraz wg potrzeb s.414
Marek Dymek Zajęcia biblioteczne, konsultacje – informatyka Ustalane indywidualnie biblioteka
Anna Zasadni Zajęcia fakultatywne i wyrównawcze Wtorek 14.30-15.15 s. 213
Izabela Grabiec Zajęcia wyrównawcze dla klas I Poniedziałek, wtorek 14.20 s. 416
Małgorzata Jarząb Przygotowanie do konkursów, fakultety dla kl. III i IV, Akademia kulinarna – II sem W miarę potrzeb s. 410
Dagmara Góraj-Kałucka Zajęcia dyd-wyrównaw. kl. IIA
Przygotowanie do konkursów
wtorek  13.30 – 14.15
wg. potrzeb
425
Magdalena Gucwa Konsultacje wg potrzeb gabinet pedagoga
Beata Prusak Przygotowanie reprezentacji szkoły Poniedziałek, czwartek 17.00-19.00 sala gimn.
Tomasz Przyborowski Doradztwo zawodowe Poniedziałek 14.15 s.424
Marta Rejowska Zajęcia dodatkowe z chemii dla klasy I LO Środa 14.15 s. 419
Piotr Rutka Fakultet z fizyki Sobota 8.00 s. 201
Piotr Szkrobut Przygotowanie do konkursów i akademii W miarę potrzeb s. 424
Zenon Smyda Przygotowanie do konkursów i olimpiad matematycznych, fakultety sobota 9.00 – 11.00 s.413
Joanna Sowa Klub Wolontariatu, zajęcia rozwijające i wyrównawcze  

Wtorek 14.15

s.410
Angelika Stoińska Zajęcia sportowe, przygotowanie reprezentacji szkoły  W soboty przed zawodami Orlik, sala gimn.
Aneta Peregrym Zajęcia fakultatywne dla maturzystów – poziom rozszerzony Poniedziałek 14.20 – 15.05 s.420
Małgorzata Zielińska Zajęcia fakultatywne z biologii, Wtorek 13.3 – 14.30 s 419
Ks. Maciej Sidor Przygotowanie do olimpiad i konkursów Wtorek 13.40 – 14.20 419
Izabela Sowa Zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do konkursów Środa 10.40 – 11.25

Piątek 13.20

s.425