Komunikaty Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Nr 13/2020
Dyrektora  PZS w Muszynie z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie procedury bezpieczeństwa w PZS w Muszynie w czasie realizacji zajęć OPP, konsultacji dla absolwentów i  konsultacji dla uczniów w okresie epidemii COVID-19.
Konsultacje dla absolwentów i konsultacje dla uczniów nadal mogą odbywać się zdalnie. Jeżeli absolwent/uczeń zdecyduje się jednak na realizację konsultacji w szkole, to zobowiązany jest do przestrzegania procedur bezpieczeństwa  wprowadzonych zarządzeniem nr 13/2020 obowiązujących od 25 maja 2020r. Jednocześnie informuję, że ucznia pełnoletniego również obowiązuje formularz zgłoszenia i oświadczenia rodziców.