Rekrutacja uczniów do udziału w stażach zawodowych/ praktykach zawodowych

W związku z realizacją projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” informujemy o rozpoczęciu procesu rekrutacji do udziału w stażach zawodowych/ praktykach zawodowych.
Rekrutacja będzie trwała w okresie do 16 lipca 2020 roku.