Uczniowie Liceum nagrodzeni przez Starostę Nowosądeckiego

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie klasy IG LO zostali nagrodzeni w konkursach organizowanych przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu. Wszystkie odbywały się pod honorowym patronatem Starosty Nowosądeckiego Pana Marka Kwiatkowskiego.

Serdecznie gratulujemy:

  • Wiktorii Gruca zajęcia III miejsca w XIV Powiatowym Konkursie Plastycznym pn: „Cztery Pory Roku – Lato”
  • Tomaszowi Smydzie zajęcia I miejsca w XXV Powiatowym Konkursie Młodych Muzyków – Instrumentalistów (gitara)
  • Ewelinie Zielińskiej wyróżnienia w XXV Powiatowym Konkursie Młodych Muzyków – Instrumentalistów (gitara)

Zachęcamy również do udziału w konkursach, które jeszcze przed końcem roku organizuje PMDK: konkurs plastyczny – Piękno mojej okolicy http://www.pmdkstarysacz.pl/powiatowy-konkurs-plastyczny-pi…
oraz Konkurs Tańca Nowoczesnego
„Hip Hop Non Stop” http://www.pmdkstarysacz.pl/powiatowy-konkurs-tanca-nowocze…
Informacji szukajcie u p. Anny Ruckiej